Szyfr na wolności

RSA Security udostępniła bezpłatnie najpopularniejszy algorytm szyfrowania RSA.

RSA Security udostępniła bezpłatnie najpopularniejszy algorytm szyfrowania RSA.

Udostępnienie algorytmu wiąże się z upływem okresu ochrony patentowej. Algorytm opracowany w Massachusetts Institute of Technology (MIT) został objęty ochroną patentową 20 września 1983 r. Wyłączne prawa do patentu uzyskała wówczas firma RSA Security. Algorytm RSA należy do najpopularniejszych metod szyfrowania. Od roku 1983 licencje od RSA Security kupiło ok. 800 firm, które zastosowały ten algorytm w ponad 1000 aplikacji.

Zdaniem analityków rynku, bezpłatna dostępność algorytmu spowoduje szybki wzrost licz- by aplikacji wykorzystujących moduły szyfrujące i podpisy elektroniczne. Obecnie każda firma będzie mogła używać klucza RSA nie ponosząc kosztów zakupu licencji. Według Meta Group, opublikowanie algorytmu przyczyni się do stworzenia standardów w zakresie kryptografii.

Po decyzji RSA, irlandzka firma Baltimore Technologies, największy konkurent RSA, zapowiedziała bezpłatne udostępnienie specjalnej wersji zestawu narzędzi programistycznych Kaytools. Zawiera on podstawowe funkcje niezbędne do tworzenia modułów szyfrujących, obsługi podpisów cyfrowych i wymiany danych z instytucjami przechowującymi certyfikaty PKI (Public Key Infrastructure). Jest to ograniczona wersja pakietów KeyTools Lite i KeyTools Pro, które kosztują ok. 10-20 tys. USD.

Wygaśnięcie patentu stało się okazją do krytyki RSA Security. Phil Zimmerman, twórca znanego programu do szyfrowania PGP (Pretty Good Privacy), stwierdził nawet, że patent na RSA i inne tego typu algorytmy wykorzys- tujące metodę klucza publicznego bardziej przyczyniły się do zahamowania rozwoju systemów kryptograficznych w ostatnich dwóch dekadach niż National Security Agency, czyli amerykańska agencja bezpieczeństwa.


TOP 200