Szybszy obrót papierami wartościowymi na NYSE

Poczynając od 1.VI.1995 domy maklerskie i inne instytucje finansowe w USA będą zmuszone do szybszego realizowania rozliczęń transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych z obecnych 5 do 3 dni. Okazuje się, że na razie nie spowoduje to zasadniczych zmian trybu przetwarzania transakcji u większości z tych firm, ale zacznie skłaniać do stopniowego przechodzenia na nowsze sposoby informatycznego wsparcia tych operacji.

Poczynając od 1.VI.1995 domy maklerskie i inne instytucje finansowe w USA będą zmuszone do szybszego realizowania rozliczęń transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych z obecnych 5 do 3 dni. Okazuje się, że na razie nie spowoduje to zasadniczych zmian trybu przetwarzania transakcji u większości z tych firm, ale zacznie skłaniać do stopniowego przechodzenia na nowsze sposoby informatycznego wsparcia tych operacji.

Aktualnie ok. 65% wszystkich operacji papierami wartościowymi, dokonywanych przez większe giełdy (np. nowojorska) rozliczanych jest w czasie krótszym niż 24 godz. "Zamiar skrócenia maksymalnego dopuszczalnego czasu rozliczeń transakcji motywowany jest potrzebą zwiększenia sprawności instytucji finansowych w zarządzaniu kredytem i ryzykiem" - stwierdził Harold McIntyre, konsultant z nowojorskiej The Summit Group. Wyznaczenie daty 1.VI.1995 przez tamtejszą Komisję Papierów Wartościowych, jako terminu zmniejszenia maksymalnego czasu z 5 do 3 dni, zmusza główne firmy maklerskie do poszukiwania sposobów, zachęcenia swoich klientów, do przyspieszenia płatności.

"Osiągnięcie sprawności rzędu 3 dni jest nie tyle związane z problemem ulepszenia samego przetwarzania transakcji, co raczej postępowania klientów" - ocenia Gary Sheehan, wiceprezydent Lehman Brothers z Nowego Jorku. Stwierdził on, że Lehman Brothers nie będzie zmuszony do wprowadzania globalnych zmian systemów przetwarzania danych dla skrócenia cyklu rozliczeń o 2 dni. W odczuciu Sheehana i jego kolegów, wszelkie opóźnienia, jakie zdarzają się jego firmie pochodzą z niemożności wnoszenia przez ich klientów terminowych opłat za walory, które zamówili. Faktem jest jednak, że pewne modyfikacje systemów przetwarzania transakcji będą potrzebne. Większość tych zmian będzie dotyczyć oprogramowania IBM CICS (Customer Information Control System) stosowanego, na ogół przez firmy maklerskie do przetwarzania porcji walorów, a następnie przesyłania ich do izb rozrachunkowych.

Sheehan i inni kierownicy odpowiedzialni za informatykę bankową są zdania, że ich mainframe'owe wsadowe systemy przetwarzania transakcji umożliwiają rozliczenie w ciągu 3 dni, natomiast McIntyre przewiduje, iż wymóg ten zachęci firmy maklerskie do przebudowania ich systemów na bardziej rozproszone i szybsze środowiska. "Firmy te nie będą miały komfortu czasowego, jak to się obecnie dzieje. Wykonywane w ciągu nocy operacje rozliczeń papierów wartościowych będą w końcu musiały zostać przestawione na tryb działania w czasie rzeczywistym, z użyciem stacji roboczych" - podkreślił MC Intyre, dodając, że przetwarzanie z użyciem technik sieci neuronowych, niedawno jeszcze uważane w kręgach finansowych za nowinkę techniczną, dojrzało już na tyle, że godne jest poważnego rozważenia do rozliczania obrotu papierami wartościowymi.

Skrócenie czasu rozliczeń transakcji kupna-sprzedaży zależy jednak w dużym stopniu od terminowego płacenia przez klientów. Jeśli obecnie mamy trudności z otrzymywaniem ich płatności dla sprostania dzisiejszemnu wymogowi 5 dni, to jak mielibyśmy uporać się z tym w czasie 3 dni? - pyta pani Margaret L. Koontz, dyrektor wykonawczy grupy roboczej konsorcjum Thirty Clearance and Settlement Project, grupującego firmy zainteresowane sprawniejszymi rozwiązaniami najpilniejszych problemów rozliczeń i rozrachunków przy obrocie papierami wartościowymi.


TOP 200