Szybsze i tańsze wdrożenie

CDN, wchodzący w skład grupy ComArch, wprowadził czwartą wersję systemu Egeria.

CDN, wchodzący w skład grupy ComArch, wprowadził czwartą wersję systemu Egeria.

Najnowsza wersja systemu wspomagającego zarządzanie dużymi i średnimi przedsiębiorstwami Egeria oferowana jest także jako system prekonfigurowany. "Klienci często zwracali się do nas z prośbą np. o standardowy plan kont odpowiedni dla przedsiębiorstwa średniej wielkości. Wraz z najnowszą wersją otrzymują produkt wyposażony w zestaw standardowych parametrów, szablonów i wzorców umożliwiających niemal natychmiastowe rozpoczęcie pracy" - mówi Dorota Gałuszka, dyrektor działu Egeria w Grupie ComArch. Opracowano nową metodologię wdrażania systemu, skracającą czas jego uruchomienia do 2, 3 tygodni.

Produkcja i kontroling

Firma podjęła decyzję o nierozwijaniu samodzielnie modułu obsługującego produkcję. Stworzenie go od podstaw byłoby zbyt kosztowne i długotrwałe. Zdecydowano o zakupie gotowego systemu produkcyjnego i opracowaniu interfejsów łączących go z Egerią. "Doszliśmy jednak do wniosku, że nie ma jednego dobrego systemu. Ostatecznie Egeria została zintegrowana z systemami obsługującymi produkcję w kilku różnych branżach oraz z systemem do obsługi transportu i spedycji" - wyjaśnia Dorota Gałuszka.

Jednym z uzupełnień Egerii stał się system kontrolingu i rachunkowości zarządczej Iris Controlling, korzystający z danych systemu Egeria. System Iris Controlling (opracowany również w ramach grupy Com-Arch) pozwala m.in. na wielowymiarową analizę przychodów i kosztów, tworzenie i korygowanie dowolnej liczby budżetów oraz kompleksową analizę wyników finansowych, a także szczegółowe planowanie zatrudnienia. Iris Controlling jest oferowany również jako osobne rozwiązanie. Architektura systemu pozwala na jego integrację z większością dostępnych obecnie programów finansowo-księgowych. Jest to możliwe dzięki opracowaniu interfejsu między Iris Controlling a istniejącym programem FK albo poprzez import danych z odpowiednio sformatowanych plików DBF.

Wspólny nagłówek

Najnowszą wersję zintegrowanego sys- temu zarządzania Egeria wyposażono w mechanizm Wspólnego Nagłówka Dokumentu w obrębie systemu. Pozwala on, by ten sam rekord w bazie danych reprezentował jednocześnie wiele dokumentów: fakturę wystawioną w module Sprzedaż, należność w module Należności-Zobowiązania czy dowód księgowy w module Księga Główna. Umożliwia to większą kontrolę nad obiegiem dokumentów, ponieważ są one widoczne we wszystkich modułach już w momencie wprowadzania ich do systemu, a jednocześnie wspólny nagłówek pozwala na późniejsze stopniowe uzupełnianie informacji.

W nowej wersji systemu rozszerzono także możliwości definiowania i konfigurowania modułów w zakresie dokumentów, wzorców dekretacji, parametrów księgowych itp. Z kolei dzięki wprowadzeniu możliwości definiowania własnych raportów na podstawie procedur i bazy systemu oraz dzięki współpracy z Microsoft Office rozszerzono możliwości raportowania. Podsystem Egerii - Zarządzanie Personelem - zyskał nową funkcję wspomagającą zarządzanie dużymi zasobami ludzkimi.

Według zapewnień przedstawicieli producenta, udało się także uniezależnić kod systemu od zachodzących zmian prawnych. Stało się to możliwe poprzez wprowadzenie opcji dostosowywania systemu przez użytkowników.


TOP 200