Szybsze finanse

Fast Forward łączy minimalną wersję Oracle Financials, usługi wdrożeniowe i sprzęt.

Fast Forward łączy minimalną wersję Oracle Financials, usługi wdrożeniowe i sprzęt.

Wspólna inicjatywa firm Oracle i Hewlett-Packard pod nazwą Fast Forward została zaprezentowana w Polsce. W ramach Fast Forward będzie instalowana minimalna wersja Oracle Financials (mająca jedynie moduły: księgę główną, zobowiązania i należności). Ze względu na trudności w dokonaniu tzw. prekonfiguracji systemu pominięte zostały takie części składowe pakietu, jak zarządzanie środkami trwałymi czy, nie zawsze stosowana, obsługa przepływów pieniężnych. Podobne rozwiązania, chociaż niedostępne jeszcze w Polsce, mają Baan (w ramach programu Baan-on-Board) i SAP (Ready-to-Run). Baan planuje wprowadzić je do Polski jeszcze w tym roku, SAP natomiast dopiero w połowie przyszłego.

Obie firmy zapowiadają obniżenie kosztów wdrożenia systemów finansowo-księgowych dzięki zaoferowaniu oprogramowania, sprzętu i usługi wdrożeniowej w ramach jednej umowy licencyjnej. W Polsce integratorem został Arthur Andersen (AA). Oracle i Arthur Andersen szacują, że w ciągu najbliższego roku uda się sprzedać 4-8 licencji Fast Forward. Ceny kształtują się na poziomie 350-450 tys. USD, w tym 50% kosztów to wdrożenie.

Byle zdążyć

Założeniem Fast Forward jest zapewnienie funkcjonowania kluczowych dla przedsiębiorstwa aplikacji jeszcze przed nadejściem roku 2000. Wymiana systemu informatycznego na aplikacje przystosowane do zapisywania daty w postaci czterech cyfr, ze względu na zbliżający się termin 1 stycznia 2000 r., wymaga coraz krótszych okresów implementacji. Właśnie deklarowany przez producentów krótki okres wdrożenia (wg zapewnień przedstawicieli trzech firm - ok. 3 miesięcy) ma być jedną z podstawowych zalet nowego pakietu.

Arthur Andersen, integrator na polskim rynku wybrany przez Oracle'a, przeprowadził wdrożenie oprogramowania finansowego Oracle Financials w swoim warszawskim biurze. Zamierza oferować kilka wersji systemu Oracle'a przygotowanych specjalnie dla branż, takich jak przemysł lekki, spożywczy, elektroniczny, a także firm handlowych, towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Te gałęzie, jak twierdzą konsultanci Arthur Andersen, charakteryzuje relatywnie łatwe zdefiniowanie ostatecznego modelu przedsiębiorstwa, co ułatwia tworzenie gotowych i w dużej mierze powtarzalnych modeli procesów biznesowych.

Przygotowany model

Wdrożenie systemu rozpoczyna się od zaoferowania firmie gotowych modeli, następnie, po ich zweryfikowaniu, dochodzi do wstępnej konfiguracji i opracowania prototypu systemu. Na tym etapie wdrożenia klient może wprowadzać poprawki do modelu, aż zaakceptuje przedstawiony mu prototyp aplikacji. Następnym etapem są szkolenia i przeniesienie systemu na docelowy sprzęt. Nowe oprogramowanie zasilane jest danymi archiwalnymi, w przypadku zobowiązań i należności dotyczy to jednak tylko roszczeń nie uregulowanych. Metodyka wdrożeniowa AA ma zapewnić jednorazowe przejście rachunkowości klienta na Oracle Financials, bez prowadzenia wcześniej równoległej ewidencji za pomocą nowego i dotychczas stosowanego oprogramowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200