Szybsza likwidacja szkód w PTU

W Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń zakończył się kolejny etap wdrożenia rozbudowywanego Systemu Likwidacji Szkód.

Nowe możliwości systemu to konsolidacja danych finansowych, ujednolicenie informacji i zminimalizowanie obiegu dokumentacji papierowej w procesie obsługi klientów. Całkowitej automatyzacji poddany został proces obsługi rezerw i wypłat pieniężnych. Skróci się proces likwidacji szkód, łatwiejsza będzie optymalizacja kosztów postępowania likwidacyjnego. Głównym elementem realizowanego przez zespół projektu było dostosowanie funkcjonalności do nowej strategii biznesowej PTU. Platforma wdrożona została we wszystkich jednostkach organizacyjnych. System będzie stale rozbudowywany. W najbliższym czasie mają zostać wprowadzone mechanizmy walidacji, kontroli kwot i masowe drukowanie dokumentów. Dodana zostanie obsługa rezerw i wypłat w walutach innych niż zł. "Staramy się, żeby atrakcyjna oferta cenowa szła w parze z wygodą i oszczędnością czasu po stronie klientów. Dlatego stawiamy na optymalizację procesów zachodzących w firmie, ułatwiając użytkownikom systemu dostęp do informacji dotyczących historii finansowej obsługiwanej szkody i eliminując obieg dokumentacji papierowej w procesie jej likwidacji. Pozwoli to na wyższą efektywność pracy naszych pracowników, a co za tym idzie, podniesienie jakości likwidacji i zadowolenia naszych klientów" - wyjaśnia Andrzej Gostyński, dyrektor Biura Likwidacji Szkód z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA.


TOP 200