Szybko, nie zawsze dobrze

InstallShield Express 3.0 pozwala szybko stworzyć standardowy program instalacyjny.

InstallShield Express 3.0 pozwala szybko stworzyć standardowy program instalacyjny.

InstallShield Express (ISE) tworzy aplikacje korzystające z motoru Windows Installer, czyli obowiązującego standardu programów instalacyjnych dla programów zgodnych z Windows 2000.

Programista ma ograniczone możliwości tworzenia pakietu instalacyjnego. Może określać instalowane pliki czy moduły, definiować wartości kluczy rejestru, może także tworzyć lub zmieniać pliki INI. InstallShield Express pozwala dość łatwo instalować razem z aplikacją sterowniki ODBC czy określać definicje DSN (definicje źródeł danych ODBC).

Narzędzia do instalacji

Program zawiera kilka narzędzi, które pozwalają w dużym stopniu zautomatyzować przygotowywanie pakietu instalacyjnego. Skaner statyczny wykrywa dodatkowe pliki potrzebne do działania programu na podstawie plików DEP lub informacji w nagłówkach plików EXE/DLL/OCX. Skaner projektu Visual Basic przegląda pliki źródłowe w poszukiwaniu informacji o potrzebnych komponentach.

Innym rozwiązaniem jest skaner dynamiczny, który - w odróżnieniu od wyżej wymienionych skanerów - nie działa na podstawie informacji zawartej explicite w systemie. Jeżeli biblioteka czy komponent była wczytywana dynamicznie, w czasie działania aplikacji, to zarówno skaner statyczny, jak i skaner projektu Visual Basic nie były w stanie jej wykryć. Skaner dynamiczny to swego rodzaju monitor, który na bieżąco analizuje to, z jakich elementów korzysta działający program. W ten sposób są rozpoznawane wszystkie pliki niezbędne do działania aplikacji.

Niewielkie zmiany

InstallShield Express ma wiele ograniczeń. Zmiana interfejsu użytkownika jest możliwa w niewielkim zakresie. Można tylko zmieniać tekst komunikatu i niektóre predefiniowane elementy np. bitmapy z logo. Nie można natomiast zdefiniować własnego okna z komunikatem.

ISE nie ma żadnego języka skryptowego. Możliwe jest jedynie wywołanie zewnętrznego pliku EXE lub procedury z pliku DLL. Do procedury przekazywane są tylko podstawowe informacje o katalogach np. katalog docelowy. Operacja zdefiniowana przez użytkownika może być wykonana pomiędzy wyświetlaniem okien dialogowych. ISE nie pozwala jednak zmienić zawartości okna.

Pakiet ISE nie ma możliwości tworzenia plików MSM, zawierających m.in. informacje niezbędne do zainstalowania komponentów. Opcje pomocy są przygotowane niestarannie. Przykładowo, wyszukiwanie zwraca wiele nie istniejących haseł, które występują... w pakiecie InstallShield for Windows Installer.

Czy warto na skróty

InstallShield Express 3.0 kosztuje ok. 250 USD. Warto zwrócić uwagę, że za bardziej rozbudowaną wersję InstallShield Professional 6.0, która zawiera IS for Windows Installer, trzeba zapłacić ok. 1000 USD (opis w CW 06/2000). Jakkolwiek ISE pozwala szybko tworzyć wersję instalacyjną aplikacji, to w niektórych zastosowaniach może okazać się niezbyt użytecznym narzędziem, ma bowiem zbyt wiele ograniczeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200