Szybkie media w Biskupinie

TP SA uruchomiła we Wrocławiu pierwszą sieć multimedialną o przepustowości 2 Mb/s.

TP SA uruchomiła we Wrocławiu pierwszą sieć multimedialną o przepustowości 2 Mb/s.

Wrocławski oddział Telekomunikacji Polskiej SA przy współpracy z firmą Siemens uruchomił na osiedlu Biskupin pierwszy w Polsce światłowodowy system sieci multimedialnej FastLink. Jest to uniwersalny, modularny system dostępowy, umożliwiający świadczenie komutowanych i niekomutowanych usług telekomunikacyjnych o przepustowości 2 Mb/s. Całość pracuje w układzie hybrydowym (światłowód + miedź) i obejmuje 2700 abonentów.

Zarządzanie systemem

System FastLink jest zarządzany poprzez urządzenia dostępu o nazwie Accessintegrator. Do ich podstawowych funkcji należy zarządzanie konfiguracją i interfejsami, zabezpieczenia systemowe, zarządzanie oprogramowaniem, testowanie linii abonenckich, zarządzanie jakością połączeń oraz danymi abonentów i ruchem w sieci.

Najbliżej abonenta znajduje się jednostka dostępu ONU (Optical Network Unit), pracująca na zakończeniu światłowodowej linii dostępu. Jednostki zastosowane we Wrocławiu mają pojemność 240 łączy abonenckich, równoważnych kanałom cyfrowym po 64 Kb/s każdy.

Jednostka ONU jest zakończeniem sieciowym dla abonentów zwykłych usług telefonicznych, usług ISDN-BA i korzystających z łączy dzierżawionych. Dla podsystemu szerokopasmowej dystrybucji telewizji kablowej jednostka stanowi węzeł przekształcający sygnał optyczny na elektryczny i odwrotnie w przypadku łącza zwrotnego.

Połączenie abonenta z punktem dostępowym wykonane jest z kabli miedzianych. Ze względu na duże odległości między jednostkami ONU a niektórymi abonentami (do 500 m), w sieci dystrybucyjnej konieczne jest zastosowanie urządzeń wzmacniających.

Rozmowy i domowe kino

We wrocławskiej sieci przewidziano możliwość zwiększenia przepustowości. W hybrydowej części szerokopasmowej może to nastąpić dzięki zainstalowaniu systemu zarządzania i sterowania dla radiomodemów, pracujących z przepustowością 2-10 Mb/s.

System umożliwia korzystanie z analogowego kanału telefonicznego, dzierżawionego kanału analogowego 64 Kb/s, kanału ISDN-BA, dzierżawionego kanału cyfrowego n x 64 Kb/s do 2 Mb/s, kanałów telewizji kablowej, programów radiowych oraz wizyjnego i tekstowego programu informacyjnego TP SA. Ponadto - tak jak dotychczas - jest zapewniony dynamiczny dostęp do Internetu. Kanał zwrotny, wymagający wyposażenia użytkowników w urządzenia typu STB (Set Top Box), umożliwi korzystanie z dodatkowych płatnych programów telewizyjnych, wideoinformacji oraz tzw. wideo na żądanie, pozwalające na zamawianie wybranych filmów.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200