Szybkie decyzje

Stefan Hehnel mówi: "Kostka ta jest do dziś kluczowym źródłem informacji o rynku, dział handlowy codziennie obserwuje, na które produkty są zamówienia. Umożliwia to szybkie reagowanie na potrzeby rynku i stymulację sprzedaży".

Bliźniaczą kostką do zamówień, jest kostka sprzedaży. Została wprowadzona niedawno, ale już pokazuje swoje zalety przy analizach działu handlowego. Obie mają podobne wymiary, ale kostka sprzedażowa odzwierciedla jak przekładają się zamówienia na konkretną sprzedaż. Ponieważ jest dostęp do twardych danych, dotyczących przychodów ze sprzedaży produktów, kostka ta ma dość duże znaczenie dla firmy. Należy przy tym pamiętać, że firma Kler nie jest jedynie przedsiębiorstwem produkcyjnym, w swojej ofercie posiada także produkty innych dostawców. Takie produkty także są przedmiotem analiz, zarówno przy zamówieniach, jak i przy sprzedaży.

Obie kostki (zamówień i sprzedaży) zawierają ten sam komplet danych, natomiast kostka sprzedażowa pozwala dodatkowo na analizę marży.

Koszty pod lupą

Kolejnym krokiem po analizie zamówień, było wdrożenie analityki kosztów. Utworzona została nowa kostka kosztowa, obejmująca wszystkie koszty pod kątem rodzajów, miejsc powstawania, zlecenia z dokładnością do pojedynczego dekretu. Wdrożenie kostki kosztów połączono z portalem do budżetowania. Z końcem ubiegłego roku wdrożono portal, który posłużył do wprowadzenia do systemu zaplanowanych kosztów dla danego MPK, w podziale na koszty rodzajowe i grupy zleceń. Dzięki temu w kostce związanej z kosztami mogły pojawić się także plany i porównanie ich z rzeczywistą realizacją.

"Mamy w planach dopracowanie analityki, by móc kontrolować rzeczywiste koszty wytworzenia każdego z elementów. Wymaga to poprawnej ewidencji, z czym mamy jeszcze drobne problemy. Musimy dopracować obsługę ERP, by dane były wiarygodne do ostatniego szczegółu. Moim zdaniem jest to głównie problem ludzki" - mówi Stefan Hehnel.

W systemie ERP są odpowiednie dane do takich analiz. Zdaniem Stefana Hehnela jest ich nawet zbyt dużo, ale ich jakość w niektórych obszarach pozostawia wiele do życzenia."Być może popełniliśmy błąd na początku wdrożenia systemu, chcąc wiedzieć wszystko o wszystkim. Poprawa jakości danych kosztowych umożliwi bardzo dokładne prace analityczne. Jest to jeszcze przyszłość , ale wyraźnie widzimy ją na horyzoncie

Dodatkową korzyścią wdrożenia tej kostki jest możliwość szybkiego dostępu poszczególnych menedżerów do informacji na temat wykonania kosztów stałych w podległych im obszarach".

Pomoc dla menedżerów

Wdrożenie hurtowni danych wraz z odpowiednim zestawem raportów daje menadżerom możliwość zmiany metod zarządzania. Przedmiotem analiz są głównie zamówienia, sprzedaż , uzyskane marże oraz koszty. Szybki dostęp do rzeczywistych danych umożliwia natychmiastowe reagowanie na potrzeby rynku. Stefan Hehnel mówi: "Nasze badania pozwoliły zracjonalizować ponoszone wydatki związane z reklamą i promocją produktów. Bez systemu BI taka analiza byłaby trudna i pracochłonna" - dodaje.


TOP 200