Szybkie archiwizowanie danych

Użytkownicy, którzy chcą szybko archiwizować dane na taśmę, mogą skorzystać z usług jednego z najnowszych rozwiązań firmy ADIC (Advanced Digital Information Corporation), które nosi nazwę Pathlight VX. Produkt ma w swojej ofercie S4E, dystrybutor produktów tej firmy na rynku polskim.

Rozwiązanie ma jedną podstawową zaletę - łączy w sobie, w ramach jednego urządzenia, szybkość charakterystyczną dla dysku twardego z pojemnością charakteryzującą biblioteki taśmowe. ADIC Pathlight VX to jedno z pierwszych urządzeń oferujących korzyści płynące z użytkowania pamięci taśmowych oraz dysków twardych. Rozwiązanie eliminuje problemy wynikające z ciągłego zwiększania się ilości danych oraz braku czasu na ich archiwizowanie.

Najpierw dane są bardzo zapisywane na macierz dyskową Pathlight, a dopiero później są przenoszone „w tle” do biblioteki taśmowej, korzystając z wewnętrznych mechanizmów transportu oraz z dedykowanych połączeń między macierzą i biblioteką. Pathlight zapewnia przy tym automatyczny eksport standardowych formatów taśm. Ważne jest też to, że do zarządzania całym takim zintegrowanym systemem służy to samo oprogramowanie narzędziowe, które zarządza konwencjonalną biblioteką.

Pojemność dysków ADIC PathLight VX wynosi od 10 do 40 TB. Urządzenie posiada do pięciuset logicznych napędów (LTO-1 i LTO-2), przy możliwości korzystania z czterdziestu z nich jednocześnie. Przepustowość urządzenia wynosi do 1 TB/godz. Istnieje też możliwość emulacji od 1 do 6 logicznych bibliotek taśmowych (SCALAR 100, SCALAR 1000, SCALAR i2000, SCALAR 10K).

Więcej informacji można uzyskać na stronach:http://www.adic.com ,http://www.adic.com.pl orazhttp://www.s4e.pl .


TOP 200