Szybki wzrost rynku kontenerów aplikacji

451 Research prognozuje „eksplozję” na rynku rozwiązań kontenerowych, który będzie rósł w tempie 40% rocznie i w 2020 roku osiągnie wartość przynajmniej 2,6 mld USD.

Firma analityczna 451 Research po raz pierwszy zaprezentowała analizę rynku rozwiązań kontenerowych czyli oprogramowania, narzędzi do zarządzania, monitorowania i usług związanych z uruchamianiem aplikacji w izolowanych pojemnikach (kontenerach).

Jest to jedna z pierwszych na rynku analiz poświęconych temu segmentowi rynku, która szacuje zarówno wielkość, jak i perspektywy rozwoju technologii kontenerowych.

Zobacz również:

  • Zrozumienie ataku API: od czego zacząć obronę?
  • Łączenie światów technologicznych

Wyniki tych analiz zostały umieszczone w raporcie Market Monitor CET (Cloud Enabling Technologies), który został rozszerzony również o badania rynku rozwiązań typu Private PaaS. Raport ten jest uaktualniany i publikowany co kwartał.

Technologie związane z kontenerami to hasło, które ostatnio stało się bardzo popularne, ale rynek takich rozwiązań jest wciąż stosunkowo niewielki, choć, jak podkreślają analitycy 451 Research, bardzo szybko rośnie. Wartość obrotów na rynku oprogramowania dla kontenerów aplikacji w 2016 roku jest szacowana na 762 mln USD. Prognozowany wzrost to 40% rocznie w najbliższych latach. Według analityków firmy, w 2017 roku wartość sprzedaży wzrośnie do 1,1 mld USD, a w 2020 roku osiągnie poziom przynajmniej 2,7 mld USD.

Analitycy 451 Research zidentyfikowali ponad 125 firm oferujących aplikacje związane z technologiami kontenerowymi. Szacunki rozwoju rynku są oparte na indywidualnej analizie ich oferty. Liczba dostawców najprawdopodobniej będzie jednak rosła i dlatego analitycy 451 Research uważają, że prezentowane prognozy są raczej zachowawcze.

Dla prawie wszystkich firm oprogramowanie związane z kontenerami jest to dodatkowy, a nie główny segment działalności. Według szacunków 451 Research, tylko 8 dostawców uzyskało obroty większe niż 20 mln USD na rok, m.in. Docker, Red Hat i Engine Yard. Ogólnie oferta jest rozproszona, analizowane firmy oferują różnego rodzaju narzędzia znajdujące zastosowanie w tym segmencie rynku. Stąd też analitycy przewidują, że nieuchronnie będzie to prowadzić do konsolidacji – połączeń lub przejęć producentów lub ich działów.

Choć wdrożenia oprogramowania kontenerów aplikacji na masową skalę dopiero się rozpoczynają, ale zdaniem analityków 451 Research jej popularyzacja jest wyjątkowo szybka, jak na względnie nową technologię. Z ankiety, której wyniki opublikowano w raporcie Software Defined Infrastructure, Workloads and Key Projects 2016, przeprowadzonej przez 451 Research w maju 2016 wynika, że jedna czwarta firm już wykorzystuje kontenery aplikacji, wśród nich 34% rozpoczęło jej masowe wdrażanie w systemach produkcyjnych, a 28% w niektórych.

Dla porównania, analitycy firmy przytaczają dane dotyczące rynku OpenStack. Gdy 451 Research rozpoczęła w 2013 roku jego analizy zidentyfikowała tylko 30-40 dostawców, a po trzech latach liczba ta wzrosła do 91 firm. Jest to mniej w porównaniu do liczby firm zajmujących się rozwijaniem i sprzedażą oprogramowania związanego z kontenerami aplikacji. Wartość obrotów w tym segmencie będzie rosła nieco wolniej, na poziomie 35% (z 1,8 mld USD w 2016 roku do 5,8 mld USD w 2020).

Raport Market Monitor CET (Cloud Enabling Technologies) obejmuje obecnie analizy rynku oprogramowania do wirtualizacji, kontenerów aplikacji, systemów Private PaaS oraz związanych z nimi narzędzi do automatyzacji i zarządzania. Według jego najnowszej wersji całkowita wartość tego rynku to 23,1 mld USD (rok 2016), a prognozowany do 2020 wzrost wynosi 15% rocznie (39,6 mld USD w 2020). W tym wartość rynku oprogramowania do wirtualizacji w 2016 roku wyniosła 11,8 mld USD, a przy przewidywanym wzroście 11% rocznie osiągnie poziom 17,7 mld USD w 2020.

Szybki wzrost rynku kontenerów aplikacji

Wartość rynku kontenerów aplikacji [mln USD].

Źródło: 451 Research Market Monitor: Cloud Enabling Technologies, Q3 2016.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200