Szybki wzrost rynku ERP w 2007 r.

Wartość rynku licencji oprogramowania ERP sprzedanego na rynek polski w 2007 r. wyniosła 330,5 mln zł (wzrost o 14,1%). Jest to ponad dwukrotnie większy wzrost od tego w latach 2005-2006 (6,3%).

Jak podaje DiS w swoim raporcie, pierwsze miejsce na tym rynku ERP w Polsce utrzymał SAP, z niewielkim wzrostem udziału z 30,2% w 2006 r. do 31,5% w 2007 r. Dynamiczne zmiany przychodów niemal wszystkich najważniejszych dostawców ERP spowodowały jednak na rynku znaczny ruch w pierwszej dziesiątce dostawców ERP na rynek polski. Tylko SAP utrzymał miejsce w rankingu 10 największych dostawców ERP w 2007 r.

Według danych DiS, w roku 2007 liczba firm partnerskich zajmujących się systemami ERP w Polsce wzrosła z 429 w 2005 r. do prawie 800 spółek. Rozwój ten wynika głównie z pojawienia się nowych produktów dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jeszcze kilka lat temu nie istniejących, bądź nie spełniających norm ERP. Pod koniec 2007 r. liczba specjalistów ERP zatrudnionych u partnerów sięgnęła zaś 2926.

Głównymi kandydatami na wdrożenia systemów ERP są duże i średnie przedsiębiorstwa. Liczba firm zarejestrowanych w Polsce zatrudniających co najmniej 250 osób, wynosi ok. 4,5 tys. Liczba średnich przedsiębiorstw (50-249 zatrudnionych) oscyluje wokół 28,5 tys. Łącznie podstawowy obszar oddziaływań rynku ERP to ok. 33 tys. podmiotów gospodarczych.

W najbliższych latach polski rynek ERP czeka ważna szansa zagospodarowania dużej ilości funduszy europejskich, które będą dostępne dla przedsiębiorstw do 2013 r. Tak znaczne zasoby dodatkowych środków niewątpliwie wpłyną jakościowo na zachowania wielu rynków branżowych, podobnie jak na rynek IT ogółem. "Po raz kolejny stworzy to szanse bardzo małym krajowym producentom oprogramowania do wejścia na ten wymagający rynek średnich, a potem ewentualnie dużych przedsiębiorstw" - twierdzą w raporcie analitycy DiS.


TOP 200