Szybki WebSpeed Progressa

Progress wprowadza na rynek nową wersję pakietu WebSpeed 2.0 do szybkiego tworzenia aplikacji w Web.

Progress wprowadza na rynek nową wersję pakietu WebSpeed 2.0 do szybkiego tworzenia aplikacji w Web.

WebSpeed 2.0 firmy Progress Software to nie tylko nowe środowisko do tworzenia aplikacji w Web, ale także serwer transakcji zapewniający bezpieczeństwo dokonywania operacji handlowych za pośrednictwem Internetu, komunikujący się bezpośrednio z serwerem baza danych.

WebSpeed Workshop to właściwe narzędzie tworzenia aplikacji w środowisku internetowym i intranetowym, zawierające WorkBench – wizualny edytor struktury danych i programu oraz generator obiektów typu WebObject, komunikujących się bezpośrednio ze stronami !WWW. Moduł TagExtract wiąże pole bazy danych z odpowiadającymi mu polem na stronie HTML. WorkBench jest programowany za pomocą języka skryptowego 4GL. WebSpeed Workshop może współpracować z wieloma narzędziami do tworzenia graficznej formy strony HTML, takimi jak Microsoft FrontPage czy różne narzędzia do programowania w języku Java lub JavaScript. Korzystając np. z języka JavaScript można tworzyć applety dokonujące weryfikacji zawartości pól w formularzu i sprawdzania poprawności jego wypełnienia przed przesłaniem go z przeglądarki do serwera Web.

Druga część WebSpeed to transakcyjny serwer sieciowy. Składa się on z trzech modułów: Messengera, Brokera Transakcji i Agentów. Moduł komunikacyjny Messenger współpracuje z dowolnym serwerem Web (generatorem protokołu HTTP), jak też brokerem transakcji zarządzającym pulą agentów. Broker transakcji zajmuje się sesją komunikacyjną z użytkownikiem, utrzymuje informacje o stanie sesji i zarządza wieloma agentami.

Agent jest to specjalizowany proces systemowy współpracujący z konkretnym serwerem bazy danych. Obecnie dostępni są agenci współpracujący w trybie rodzimym z bazami danych Oracle, IBM DB2/400 dla komputerów IBM AS/400 i Progress. Z innymi bazami danych współpracują oni za pośrednictwem sterowników ODBC. Istnieje także możliwość komunikowania się z innymi systemami zapamiętywania danych (np. w postaci plików ISAM) za pośrednictwem warstwy oprogramowania komunikacji asynchronicznej (message queue) IBM MQSeries.

WebSpeed oferuje takie samo bezpieczeństwo transakcji, jakie zapewniają serwery baz danych, tj. pozwala na wycofanie transakcji (rollback) i umożliwia stosowanie mechanizmu dwufazowego zatwierdzania (two-phase commit) transakcji rozproszonej, pozwalającego na obsługę transakcji używających kilku baz danych.

WebSpeed działa na Windows NT oraz wielu systemach unixowych (Sun Solaris, IBM AIX, Digital Unix, HP UX i SCO UnixWare). WebSpeed Workshop kosztuje 5000 USD w wersji dla 10 programistów, zaś Transaction Server to cena 22500 USD w wersji z 50 agentami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200