Szybka hurtownia danych

SAS Institute poinformował na ogólnoeuropejskiej konferencji prasowej w Heidelbergu 22 września br., że bazując na doświadczeniu wynikającym ze zrealizowania ponad 200 hurtowni danych w Europie rozpoczyna nowy program szybkiej implementacji hurtowni danych - Rapid Warehousing Program. Program formalizuje zarówno szybką metodę realizacji samej hurtowni, jak też szybką realizację aplikacji wykorzystujących hurtownię.

SAS Institute poinformował na ogólnoeuropejskiej konferencji prasowej w Heidelbergu 22 września br., że bazując na doświadczeniu wynikającym ze zrealizowania ponad 200 hurtowni danych w Europie rozpoczyna nowy program szybkiej implementacji hurtowni danych - Rapid Warehousing Program. Program formalizuje zarówno szybką metodę realizacji samej hurtowni, jak też szybką realizację aplikacji wykorzystujących hurtownię.

Przewiduje się, że w 1996 r. ponad 600 najbardziej zaawansowanych technologicznie firm europejskich zrealizuje hurtownie danych dla własnych potrzeb. Wymagać to będzie sprzętu, specjalistycznych konsultacji i umiejętności realizowania projektów. Dlatego wszedł w porozumienia partnerskie z HP, Digital System Integration i firmą konsultacyjną Niklas Data dla realizacji programu. Firmy realizować będą podejście proponowane przez SAS Institute.

Do realizacji hurtowni zgodnie z zakreślonym planem i osiągnięcia pełnej funkcjonalności, SAS Institute oferuje kompletny zestaw programów, narzędzi i usług, bez potrzeby korzystania z narzędzi innych producentów. W skład tych narzędzi wchodzi także obsługa repozytorium danych o danych (zbiornica metadanych), wspomagające analizę danych, a całość wspierana jest przez obiektowe środowisko programistyczne SAS do szybkiego opracowania aplikacji.

SAS Institute jest ósmym producentem oprogramowania w świecie i w 1994 r. osiągnął obrót rzędu 482 mln USD, z czego ponad 30% zainwestował w badania i rozwój.

Szybka realizacja hurtowni danych proponowana przez SAS Institute polega na:

  • Ewolucyjnej realizacji, w której szybko osiąga się dobrze zdefiniowane kolejne cele informacyjne. Daje to użytkownikowi wypróbowaną ścieżkę w procesie planowania aplikacji hurtowni danych.

  • Stosowaniu trzystopniowego modelu hurtowni danych, opracowanego przez SAS Institute. Te stopnie modelu są następujące:

    1. Zbieranie danych z rozproszonych źródeł danych (zarządzanie hurtownią).

    2. Optymalizacja zapamiętania danych i nawigacji w celu ułatwienia używania hurtowni (organizacja hurtowni).

    3. Eksploatacja hurtowni przez użytkowników.


TOP 200