Szybciej, barwniej, taniej

Standaryzacja sieci korporacyjnych na protokole IP, popularyzacja Internetu, telefonia w sieciach korporacyjnych to najważniejsze wydarzenia rynku sieciowego w 1999 r.

Standaryzacja sieci korporacyjnych na protokole IP, popularyzacja Internetu, telefonia w sieciach korporacyjnych to najważniejsze wydarzenia rynku sieciowego w 1999 r.

Na polskim rynku sprzedano w 1999 r. ponad pół miliona , ponad 100 tys. laserowych i nieco mniej niż 100 tys. igłowych. Łącznie jest to ok. 750 tys. drukarek, a więc wielkość zbliżona do liczby sprzedanych komputerów PC. Tendencja wzrostu utrzyma się również w 2000 r. W porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych polski rynek jest jeszcze daleki od nasycenia.

W tej ogólnej tendencji wzrostu sprzedaży zmniejsza się rynek drukarek igłowych. Zarówno OKI Systems, jak i Epson zanotowały prawie 20-proc. spadek, co nie jest jednak zaskakujące. Odzwierciedla tendencję obserwowaną od kilku lat w krajach zachodnich.

Stabilni producenci

Sytuacja na rynku drukarek jest stabilna i czołówka producentów się nie zmienia. Pozycję zdecydowanego lidera wśród producentów drukarek atramentowych i laserowych utrzymuje Hewlett-Packard, który odnotował imponujący wzrost sprzedaży urządzeń atramentowych - o ponad 50%. Przy wysokim udziale w rynku przekłada się to na wzrost o ponad 130 tys. sztuk drukarek atramentowych, a więc więcej niż sprzedał w ub.r. którykolwiek z konkurentów. Firma informowała ostatnio o sprzedaży 100 mln drukarek atramentowych na świecie, a w Polsce przekroczy granicę miliona sztuk prawdopodobnie przed połową tego roku. Również Canon i Lexmark zwiększyły sprzedaż - o ok. 50 i 20%. Tylko Epson zanotował jej spadek o prawie 30%.

Hewlett-Packard wciąż notuje systematyczny wzrost sprzedaży drukarek laserowych - w 1999 r. o ok. 30%. Mniej stabilny jest obraz na dalszych miejscach, gdzie kilku konkurujących z HP producentów osiąga wzrost o nawet 80-90%, jak Brother, Xerox i OKI Systems lub 35% spadek, np. Kyocera. Tak duże wahania nie są zjawiskiem nowym i często nie są związane z rozwojem sieci sprzedaży, polityką cenową i wprowadzaniem nowych produktów. Przy małej liczbie sprzedawanych drukarek nawet jeden lub dwa wygrane duże przetargi zasadniczo zmieniają roczne wyniki sprzedaży. Przykładem może być tu OKI Systems, która odnotowała ok. 80-proc. wzrost, ale jeśli porównać go do 1997 r., to wynik byłby znacznie skromniejszy (ok. 30%), a także Kyocera, której słaby wynik również jest skutkiem braku sukcesów w dużych przetargach.

Na rynku drukarek igłowych liderem pozostaje OKI Systems, dalsze miejsca zajmują: Epson, Panasonic i Seiko Precision (Seikosha).

W ubiegłym i na początku 2000 r. nastąpiło kilka znaczących konsolidacji - przejęcie Tektronix przez Xeroxa, Mita przez Kyocerę, a także QMS przez Minoltę. Praktycznie wszyscy ci producenci byli obecni w Polsce, ale zmiany te mają wpływ przede wszystkim na niewielki rynek kolorowych drukarek laserowych. Największe znaczenie może mieć zakup Tektronix przez Xeroxa. Dla Hewlett-Packarda przybył konkurent o niewiele mniejszym udziale w polskim rynku kolorowych drukarek stronicowych. Warto zauważyć, że efekt tej konsolidacji jest bardziej zauważalny na rynku europejskim, gdzie łączny udział Tektronixa i Xeroxa był zbliżony, a nawet wyższy niż udziały Hewlett-Packarda.

Powoli z kolorem

Wśród aktualnych tendencji rozwoju rynku drukarek warto zauważyć słaby wzrost sprzedaży kolorowych, biurowych drukarek laserowych i stronicowych. Pod względem liczby sprzedanych urządzeń wydaje się, że jest to w Polsce wciąż rynek marginalny - 1% wszystkich sprzedanych drukarek laserowych (ok. 1100 sztuk). Ale należy podkreślić, że kolorowe stronicowe wciąż są sprzętem drogim i rzadko wykorzystywanym w biurach. Oprócz tego poziom ich sprzedaży należałoby raczej porównywać do sprzedaży laserowych drukarek sieciowych, które mają udział ilościowy nie wyższy niż 5-10% sprzedaży wszystkich modeli.

Również w tym segmencie zdecydowanym liderem jest Hewlett-Packard, który sprzedał ok. 600 kolorowych drukarek laserowych. Jego najpoważniejszym konkurentem jest Xerox, który sprzedał w 1999 r. tylko nieco ponad 100 drukarek kolorowych, ale jeśli dodać wynik przejętej na początku roku firmy Tektronix CPID (ok. 260 sztuk), to liczba ta sięga 370 drukarek. Ci dwaj producenci dominują wyraźnie na rynku, większość pozostałych firm sprzedała tylko po kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk drukarek.


TOP 200