Szwedzkie DLP

Cryptzone, szwedzka firma specjalizująca się w rozwijaniu systemów do zabezpieczania danych, zaktywizowała się ostatnio na polskim rynku, wprowadzając do sprzedaży pełną ofertę swoich produktów do zabezpieczania przed wyciekami danych.

Obecnie Cryptzone oferuje rozwiązania DLP (Data Loss Prevention) zawierające mechanizmy kontroli dostępu, szyfrowania danych i zabezpieczania transmisji. Ale jednocześnie firma zamierza rozszerzać swoja ofertę. W I kw. 2011 r. planuje wprowadzenie na polski rynek usług SaaS, a także technologii, które uzyskała, przejmując na początku grudnia dwie kolejne firmy (wcześniej izraelski ControlGuard): brytyjską NETconsent i szwedzką SE46 AB.

Bez polskiej strony WWW i dystrybutora

Można zauważyć, że Cryptzone nie ma polskiej strony WWW i nie planuje jej uruchomienia w najbliższym czasie. Jak wyjaśnia Piotr Laskowski, przedstawiciel Cryptzone na Polskę, wynika to m.in. z wielu przejęć i połączeń z innymi firmami, które spowodowały konieczność zasadniczej modyfikacji i przebudowy głównej strony www.cryptzone.com. Strona ta dopiero później zostanie ewentualnie przetłumaczona na język polski, jeśli okaże się, że zainteresowanie produktami firmy w naszym kraju będzie to uzasadniało.

Zobacz również:

  • Apple wzywa użytkowników do natychmiastowego uaktualnienia programów zapewniających bezpieczeństwo jego urządzeniom

Obecnie w Polsce Cryptzone ma trzech resellerów: Telsar, NordicEdge i Xetracom, ale ich liczba w najbliższym czasie wzrośnie, bo finalizowane są kolejne umowy partnerskie. Jak mówi Piotr Laskowski, firma nie ma w planach zawierania umów dystrybucyjnych i będzie się koncentrować na samodzielnym rozwijaniu sieci resellerskiej. Serwis jest świadczony przez firmy partnerskie (First Line Support) oraz centralny oddział wsparcia technicznego Cryptzone.

Technologie NETconsent i SE46

NETconsent specjalizuje się w oprogramowaniu do zarządzania polityką bezpieczeństwa, opracowała też unikalną technologię PEP (Policy Enforcement Point). PEP udostępnia mechanizmy automatycznego prezentowania użytkownikom informacji i dokumentów dotyczących zasad bezpieczeństwa w wypadku, gdy ich aktywność narusza zasady polityki bezpieczeństwa zdefiniowanej w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Natomiast SE46 oferuje rozwiązania do zabezpieczania infrastruktury IT przed wirusami i zewnętrznymi atakami: CIS (Computer Integrity System) i AIS (Application Inventory System) wykorzystujące technologię "białych list" (whitelisting). Whitelisting blokuje możliwość uruchomienia w systemie każdego nieznanego (nieznajdującego na białej liście) programu lub aplikacji, zanim nie zostanie on sprawdzony i zaakceptowany przez odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające.

Technologie NETconsent i SE46 mają zostać zintegrowane z rozwiązaniami DLP oferowanymi przez Cryptzone.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200