Szukanie tropów

Bazaar Analyzer Pro 2.0 służy do zróżnicowanej oceny wykorzystania serwisu WWW.

Bazaar Analyzer Pro 2.0 służy do zróżnicowanej oceny wykorzystania serwisu WWW.

Bazaar Analyzer Pro 2.0 jest narzędziem napisanym całkowicie w Javie, czyli niezależnym od konkretnej platformy sprzętowej, i może być uruchomiony pod dowolną przeglądarką obsługującą Javę. Pracuje w architekturze klient/serwer. Po stronie klienta znajduje się aplet Javy, pozwalający na oglądanie wszystkich zestawień i raportów na temat pracy serwera WWW . Każdy tego typu serwer tworzy pliki, zawierające szczegółowe informacje o działaniach użytkowników. Dane te są przetwarzane przez BA/Pro 2.0 i dostarczane przez aplet Javy do wyświetlenia w przeglądarce (komputer klienta nie musi więc ich przetwarzać).

BA/Pro 2.0 należy zainstalować na tym samym komputerze, na którym działa serwer WWW . Wymaga to jednak określenia w konfiguracji przywilejów dostępu poszczególnych użytkowników - zależnie od tego, z jakich komputerów (adresów IP) można sięgać do poszczególnych statystyk. Można tworzyć profile użytkowników, którzy będą otrzymywać ściśle określone raporty (stworzone specjalnie dla nich na podstawie danych zgromadzonych w plikach ze statystykami na serwerze).

Jedną z najważniejszych opcji programu jest możliwość bieżącego monitoringu wykorzystania serwera WWW - tworzenie raportu odbywa się bez konieczności przerywania pracy danego serwera. Funkcja Alert pozwala na ustalanie warunków, których spełnienie powoduje automatyczne powiadomienie administratora przez pocztę elektroniczną (np. gdy ktoś wszedł na wskazaną wcześniej stronę albo przyszedł z określonego serwera). Program informuje także o zauważonych błędach (np. wiszących odwołaniach do nie istniejących stron).

BA/Pro 2.0 potrafi tworzyć graficzne odwzorowania działań użytkownika odwiedzającego dany serwis WWW - oznaczona jest kolejność odwiedzanych przez niego stron, czas, jaki spędził na ich oglądaniu, i miejsca, poprzez które do nich przechodził. Niestety, możliwości tego narzędzia (PathView) ograniczone są jedynie do tworzenia charakterystyki zachowania pojedynczego użytkownika - nie można tworzyć graficznych obrazów pełnego wykorzystania serwisu.

Program Ba/Pro 2.0 ma wbudowanych wiele standardowych zestawień. Adminstrator może utworzyć 28 raportów, pozwalających na ocenę podstawowych czynności użytkowników serwisu WWW (np. jakie strony są ściągane najczęściej, kiedy, skąd są odwiedzający itd.). Ponadto dostępny jest raport tworzony na podstawie informacji uzyskiwanych od - w celu tworzenia charakterystyki wykorzystania łącza internetowego. Wszystkie raporty mogą być budowane na bieżąco lub w określonym czasie na podstawie informacji zgromadzonych w pliku log (przetworzenie pliku 50 MB zajęło 3 minuty).

Jedyne, na co można narzekać w przypadku BA/Pro 2.0, to stopień złożoności apletów Javy - ich ściągnięcie trwa dość długo, a przeglądarka (zwłaszcza jeśli nie jest najnowszej wersji) czasami się zawiesza.

<hr size=1 noshade>Bazaar Analyzer Pro 2.0

Aquas Inc., (http://www.aquas.com)

Obsługiwane platformy: Praktycznie wszystkie, na których można uruchomić aplikacje Javy; współpracuje z większością serwerów WWW, w tym IIS, Suite Spot, Apache i Domino

Cena: 320 USD dla pojedynczego użytkownika lub 999 USD bez limitu liczby użytkowników (produkt jest dystrybuowany wyłącznie przez Internet)


TOP 200