Szukamy liderów cyfrowej ery biznesu. Zgłoś swoją firmę!

Konkurs „Lider Informatyki” to wydarzenie adresowane do firm i instytucji, które w szczególnie efektywny i innowacyjny sposób wykorzystują możliwości technologii ICT drugiej dekady XXI wieku. Zapraszamy do udziału!

Udział w konkursie „Lider Informatyki” pozycjonuje organizację w grupie liderów cyfrowej transformacji oraz największych innowatorów polskiej gospodarki – to doskonała informacja dla klientów, udziałowców i zarządów. W ciągu ponad 20 lat do udziału w konkursie przystąpiło ponad 1000 firm oraz instytucji wywodzących się z różnych branż oraz dziedzin sektora administracji publicznej.

O prestiżu i doniosłości „Lidera Informatyki” świadczą zarówno uczestniczące w konkursie organizacje, jak i skład jury oraz dwie dekady historii. W tym roku konkurs odbywa się po raz 21.

Zobacz również:

  • Wszystkiego najlepszego!
  • 17 polskich firm wyróżniono w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Z perspektywy szefów działów i menedżerów IT istotną wartością wynikającą z udziału w konkursie będzie wzrost osobistego znaczenia tak CIO, jak i całego działu IT w organizacji. Pomaga to przedstawić zarządom wartość, jaką dla rozwoju nowoczesnego biznesu niesie informatyka.

Kongres i Galę Konkursu Lidera Informatyki relacjonują zarówno lokalne, jak i krajowe media. Po zakończeniu gali i ogłoszeniu wyników o laureatach konkursu nie zapomina również redakcja Computerworld, przez cały kolejny rok udostępniająca łamy i strony internetowe na rzecz popularyzacji dobrych praktyk i doświadczeń wypracowanych przez liderów cyfryzacji.

Co zrobić, aby zostać Liderem Informatyki?

Aby wziąć udział w rywalizacji, należy zgłosić się do konkursu oraz wypełnić ankietę znajdującą się na stronie Lider.computerworld.pl. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja, na wypełnione ankiety – do 8 czerwca.

Ankieta pozwala organizacji opowiedzieć o najnowszych wdrożeniach ICT w pełny i uporządkowany sposób, jurorom daje z kolei obiektywne narzędzie do oceny zgłaszanych projektów. Jury konkursu to wskazani przez redakcję Computerworld wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy rynku ICT. Grono to wyłania trzech finalistów w każdej z sześciu kategorii sektorowych: bankowości i finansach, handlu i usługach, przemyśle, administracji publicznej, sektorze użyteczności publicznej, a także ochronie zdrowia.

Wskazanych na pierwszym posiedzeniu jury finalistów konkursu odwiedzają redaktorzy Computerworld, by na żywo sprawdzić, przetestować i opisać zgłoszone projekty. Podczas kolejnego posiedzenia jury – wsparte wiedzą zgromadzoną przez dziennikarzy – wyłoni zwycięzców 21. Edycji konkursu, których szeroka publiczność pozna na gali konkursu „Lider Informatyki” 21 września bieżącego roku.

Lider Informatyki 2016 - zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu

BANKOWOŚĆ i FINANSE

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski stał się liderem wdrożeń w sektorze administracji państwowej. Współpraca z ministerstwami zaowocowała wiosną 2016 roku stworzeniem i uruchomieniem interaktywnej wersji wniosku w programie Rodzina 500+ i dostępu do PUE ZUS w systemach bankowości elektronicznej. Państwo zyskało w postaci PKO BP cennego sojusznika, zaś sam bank – tytuł Lidera Informatyki 2016 roku w kategorii bankowości i finansów.

Na realizację projektu bank miał dwa miesiące, ale mimo takiej presji czasu podjął się wyzwania. „Wiedzieliśmy, że mamy mało czasu, ale ponieważ mieliśmy już doświadczenie w pracy z ministerstwami, nie obawialiśmy się, że nie udźwigniemy zadania” – mówił Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego. „Jesteśmy przyzwyczajeni do krótkich terminów i ambitnych wyzwań, ale mamy zaufanie do swoich kompetencji. Jeśli zespół Piotra Alickiego, wiceprezesa banku odpowiedzialnego za obszar IT, oceni, że coś da się zrobić, to wiemy, że tak będzie. Podjęliśmy się tego zadania, wiedząc, że jest ono potrzebne i przyniesie korzyści bankowi, choćby w dalszej ścisłej współpracy z administracją państwową”. PKO BP, idąc za ciosem i wykorzystując swoje doświadczenie, realizuje kolejne projekty związane z cyfryzacją państwa.

HANDEL i USŁUGI

Selvita

Zaprojektowane na własny użytek rozwiązania IT, wspierające realizację procesów opracowywania leków, zapewniły krakowskiej firmie Selvita tytuł Lidera Informatyki 2016 roku w kategorii „Handel i usługi”. Rola informatyki w jej procesach biznesowych jest istotna na każdym etapie opracowywania leku – od poszukiwania celu białkowego, przez badania przesiewowe, rozwój i optymalizację kandydata na lek, aż po badania kliniczne.

Prace nad nowym lekiem rozpoczynają się od poszukiwań celu białkowego, czyli ustalenia, jakie są biologiczne i biofizyczne przyczyny choroby. Stworzone przez zespół R&D Selvity rozwiązanie – pakiet programowy HotSpot – umożliwia analizowanie powierzchni białek w poszukiwaniu celu białkowego. Pozwala ustalić, „czy białko będzie mogło być wybrane jako cel dla projektowanego leku” – wyjaśnia dr Mariusz Milik, dyrektor Działu Komputerowego Projektowania Leków w Selvicie.

W przypadku odnalezienia celu białkowego następuje kolejny etap prac: poszukiwanie związku który wybierze dokładnie to białko, co trzeba, i zahamuje procesy chorobowe” – mówi dr Milik. Proces ten umożliwia aplikacja do analiz chemoinformatycznych – dzięki niej Selvita oszczędza setki tysięcy euro, które inaczej musiałaby wydatkować na dodatkowe badania przesiewowe (HTS) prowadzone za pomocą robotów laboratoryjnych.

PRZEMYSŁ

PESA Bydgoszcz

Bydgoska PESA to największy w Polsce producent pojazdów szynowych: lokomotyw, pociągów i tramwajów. Sprzedaż tych maszyn wspierać będzie stworzone zgodnie z wymaganiami jednego z klientów rozwiązanie: PESA Synappsys. Dzięki stworzeniu tej aplikacji mobilnej, PESA może pochwalić się tytułem Lidera Informatyki 2016 roku w kategorii „Przemysł”.

Synappsys to aplikacja typu klient-serwer, pozwalająca na zdalne, kompleksowe zarządzanie systemami IT floty pojazdów szynowych za pomocą pojedynczego narzędzia. Zbudowana jest z modułów, dodawanych w zależności od potrzeb klienta. „Wyobraźmy sobie, że klient ma flotę kilkudziesięciu pojazdów, na których zainstalowany jest system informacji pasażerskiej, monitoringu, emisji reklam, zliczania pasażerów. Wcześniej działało to w ten sposób, że pracownicy danych zakładów taborowych musieli przyjść do każdego z tych pojazdów, podłączyć się do systemu i używając osobnej aplikacji do każdego z nich, pobierać dane. To angażowało dodatkowych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Dziś te informacje są dostępne z jednego miejsca, możemy zalogować się do aplikacji, siedząc przed biurkiem, i sprawdzić, jakie dane są w pojeździe” – mówi Tomasz Fiodorow, pracownik Działu Badań i Rozwoju, odpowiedzialny za systemy IT w pojazdach produkowanych przez PESA Bydgoszcz SA. Wdrożenie Synappsys wpłynęło na zwiększenie konkurencyjności firmy, która może teraz uczestniczyć w przetargach z własnym, gotowym i przetestowanym rozwiązaniem.

ADMINISTRACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wartość biznesowa wdrożonych rozwiązań, ich skala, liczba użytkowników oraz imponująca dojrzałość architektury IT zapewniły Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii, będącemu krajowym centrum usług dla informacji przestrzennej, tytuł Lidera Informatyki za rok 2016 w kategorii „Administracja publiczna”.

Zbudowany przez GUGiK Geoportal w jednym miejscu udostępnia rejestry georeferencyjne oraz działające na ich podstawie usługi, m. in.: ortofotomapę, dane katastralne, mapy hipsometryczne, mapy topograficzne, rejestry nazw geograficznych, informacje dotyczące nazw i adresów miejscowości. Informacje te służą GUGiK i innym jednostkom administracji publicznej, obywatelom, przedsiębiorcom oraz służbom. W ramach Geoportalu 2 opracowano także spójne zasady działania dla projektów ICT w GUGiK, stworzono nowe, wydajne narzędzia, takie jak moduł SDI i Uniwersalny Moduł Mapowy, zharmonizowano zbiory danych przestrzennych i bazujące na nich usługi, a także rozbudowano infrastrukturę techniczną.

„Dzięki ustabilizowaniu jednej architektury biznesowej, aplikacyjnej, danych, architektury technicznej potrafiliśmy zbudować architekturę SIG. Stworzyliśmy jednolitą architekturę naszych systemów, gwarantującą dostępność do danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego” – mówi Marek Szulc, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w GUGiK. „Nasze systemy to klasyczna usługa cloudowa – użytkownik otrzymuje pełną zintegrowaną usługę, nie mając infrastruktury”.

SEKTOR UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Tauron Obsługa Klienta

Tauron Obsługa Klienta scentralizował systemy billingowe dla klientów masowych. Wielkiej skali wielowątkowy projekt usprawnia organizację przedsięwzięcia, zapewniając firmie tytuł Lidera Informatyki za rok 2016 wśród przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Grupa Tauron powstała z połączenia kilku wcześniej niezależnych zakładów energetycznych, które miały odrębne systemy billingowe. „Historycznie mieliśmy 12 systemów, które pracowały na rzecz obsługi klienta masowego – gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw” – opowiada Joanna Kaczmarzyk, starsza specjalistka ds. projektów w Biurze Zarządzania Projektami Tauron Obsługa Klienta. „Kiedy staliśmy się jedną organizacją, nie sposób było pracować na nieustandaryzowanych narzędziach”. TOK postawił na migrację do jednego z już posiadanych systemów: AUMS. W efekcie do docelowego, centralnego systemu billingowego przeniesiono dane z pozostałych 11 systemów w sześciu kolejnych transzach. Migracja objęła dane 4,4 mln klientów, (pozostały 1 mln obsługiwany był już obsługiwany w docelowym systemie) włącznie z ich sięgającą trzech lat wstecz historią rozliczeń i płatności.

Realizacja projektu przyniosła ogromne korzyści biznesowe: ujednoliciła procesy obsługi klienta, pozwoliła na ich całkowite odmiejscowienie, wreszcie – skróciła czas i poprawiła wydajność rozliczeń. Wzrosła także wydajność pracowników – przestali oni np. tracić czas na przełączanie się między odrębnymi systemami w poszukiwaniu danych klienta czy historii jego transakcji.

OCHRONA ZDROWIA

Grupa LUX MED

Grupa LUX MED praktycznie od zera zbudowała własny software house, złożony z 300 specjalistów, inżynierów IT. Efektem ich pięcioletniej pracy jest własny, skalowalny system, wspierający niemal wszystkie kluczowe procesy biznesowe firmy: platforma IT nazwana 4Net, której Grupa LUX MED zawdzięcza tytuł Lidera Informatyki roku 2016 w kategorii „Ochrona zdrowia”.

Projekt związany był z procesem łączenia spółek tworzących dziś Grupę LUX MED. Priorytetem była podówczas jak najszybsza integracja obsługi medycznej pacjentów poszczególnych podmiotów. „Każda ze spółek wnosiła do Grupy swoje rozwiązania IT, więc aby zapewnić wymienność danych w krótkim czasie, zdecydowaliśmy się nie szukać nowego rozwiązania, tylko rozbudować jeden z systemów i przeprowadzić do niego migrację pozostałych. Ta koncepcja sprawdziła się i już po siedmiu miesiącach odbyło się wdrożenie, a pacjenci zaczęli być obsługiwani we wszystkich placówkach Grupy” – wspomina Andrzej Osuch, dyrektor ds. transformacji biznesowej, sponsor projektu 4Net.

Projekt obejmował budowę nowego środowiska aplikacyjnego w wielowarstwowej architekturze i skalowalnym modelu o wysokiej dostępności. W efekcie Grupa LUX MED zbudowała własne, doświadczone centrum kompetencyjne oraz dostarczyła zaawansowane narzędzie, umożliwiające łatwą integrację zewnętrznych modułów, bezpieczną wymianę danych i istotne skrócenie czasu dostarczania nowych usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200