Sztuka wdrażania

Techniczne, psychologiczne i organizacyjne aspekty wdrażania systemów informatycznych były wiodącym tematem Szkoły letniej zorganizowanej przez Oddział Górnośląski PTI w Szczyrku w dn. 20-25.06 br. W czasie zajęć omawiano także prawną, ekonomiczną i handlową stronę wdrożeń oraz zakupów oprogramowania. W programie Szkoły znalazły się prezentacje dorobku laureatów X Konkursu prac magisterskich z informatyki, referaty dotyczące edukacji informatycznej, narzędzi CASE i wykorzystania komputerów do wspomagania zarządzania, a nawet działalności konsultingowej (mówił o tym dr Tadeusz Elsner z Uniwersytetu w Saarbrűcken).

Techniczne, psychologiczne i organizacyjne aspekty wdrażania systemów informatycznych były wiodącym tematem Szkoły letniej zorganizowanej przez Oddział Górnośląski PTI w Szczyrku w dn. 20-25.06 br. W czasie zajęć omawiano także prawną, ekonomiczną i handlową stronę wdrożeń oraz zakupów oprogramowania. W programie Szkoły znalazły się prezentacje dorobku laureatów X Konkursu prac magisterskich z informatyki, referaty dotyczące edukacji informatycznej, narzędzi CASE i wykorzystania komputerów do wspomagania zarządzania, a nawet działalności konsultingowej (mówił o tym dr Tadeusz Elsner z Uniwersytetu w Saarbrűcken).

W Szkole wzięło udział ponad 120 uczestników, pracujących m.in. na uczelniach, w zakładach produkcyjnych, bankach, PKP, energetyce, zakładach ZETO oraz firmach konsultingowych i software'owych.

Gość Szkoły, dr Wacław Iszkowski - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - poinformował uczestników o przygotowaniach do Kongresu Informatyki Polskiej oraz przeprowadził sondaż dotyczący potrzeb i oczekiwań środowiska użytkowników. Miał on na celu pomóc w ustaleniu tematyki dyskusji, które zostaną przeprowadzone na Kongresie.

Szkoła była sponsorowana przez firmy , Budimex Soft, IBM Polska-Południe, MacroSoft i wrocławski oddział Silconu Poland. Ich przedstawiciele wygłosili prelekcje oraz umożliwili uczestnikom pracę z oferowanymi przez te firmy programami. "Mieliśmy okazję spotkać się z wyselekcjonowanym gronem potencjalnych użytkowników sprzedawanego przez nas oprogramowania" - powiedział p. inż. Andrzej Pietrucha, dyrektor ds. zarządzania projektami z Budimex Softu.


TOP 200