Sztuka tworzenia

Nowe technologie stosowane w WWW to także coraz więcej pokus, by tworzone strony nadmiernie wzbogacać, aż staną się zbyt obszerne i trudne do nawigacji.

Nowe technologie stosowane w WWW to także coraz więcej pokus, by tworzone strony nadmiernie wzbogacać, aż staną się zbyt obszerne i trudne do nawigacji.

Wraz ze stałym zwiększaniem się liczby serwerów WWW rośnie ich przeciętna wielkość. Jak podaje najnowszy raport Forrester Research, przeciętny firmowy serwis w światowej pajęczynie WWW ma ok. 6300 różnych stron. Do końca tego roku liczba ta ma wzrosnąć do 15 tys. (podobnie jak koszty utrzymania przeciętnego serwisu na rynku amerykańskim wzrosną z ok. 3 mln do ok. 6 mln USD w roku 2000). Coraz większe serwisy WWW to, niestety, coraz więcej prezentowanych w nich informacji - trudniej więc będzie znaleźć tę potrzebną. Według badań przeprowadzonych przez amerykański instytut badawczy User Interface Engineering, większość osób spośród ok. 100-osobowej grupy użytkowników WWW nie potrafiła zlokalizować określonej informacji, umieszczonej w konkretnych komercyjnych serwisach WWW. Sposób dotarcia do nich był bowiem nieintuicyjny - niezgodny z oczekiwaniami użytkowników.

Na ten negatywny stan wpływa przede wszystkim pomijanie przy tworzeniu zawartości serwisu WWW fazy testowania, w której muszą uczestniczyć użytkownicy nie związani z osobami zaangażowanymi w powstawanie zawartości stron. Taka zewnętrzna weryfikacja odbywa się w przypadku 20% największych serwisów WWW. Co więcej, wciąż o ostatecznym kształcie prezentowanego serwisu decydują osoby, wyrażające pogląd, że dobry projekt strony jest prawie tożsamy z prawidłowo skonstruowanym obrazem graficznym przeznaczonym do druku - bez zrozumienia, jak różne są ograniczenia w przypadku tych dwóch mediów (dla stron WWW istotna jest potrzeba dążenia do minimalizacji ich rozmiarów, tak by czas ściągnięcia strony przez modem był jak najkrótszy).

Byle więcej animacji

Wiele serwisów nie jest ergonomicznych. Ich twórcy wolą tworzyć "czadowne sajty", zamiast możliwie prostych i przez to łatwych do poruszania się dla użytkownika serwisów WWW. Do jednej strony WWW powinno prowadzić kilka odsyłaczy, użytkownicy bowiem mogą w różny sposób szukać konkretnej informacji. Dobre serwisy bazują na obserwacji zachowania użytkowników - często okazuje się, że szukają oni kilku takich samych informacji. Wówczas strony, zawierające te dane, powinny być dostępne bezpośrednio z poziomu strony głównej.

Użytkownicy narzekają na złą pracę narzędzi wyszukiwawczych, coraz częściej umieszczanych na firmowych serwisach WWW - podają one bowiem tyle bezwartościowych wskazań, że dotarcie do informacji za pośrednictwem tych narzędzi może trwać dłużej niż poprzez tradycyjną nawigację po stronach. Jeśli więc decydujemy się na umieszczenie narzędzia wyszukiwawczego na stronie, powinno ono być dobrej jakości.

10 podstawowych błędów przy tworzeniu stron WWW

1 Nadużywanie ramek (zwłaszcza zbytnie ich zagęszczanie - każda ramka to osobne żądanie http, znacznie wydłużające czas ściągania strony)

2 Bezkrytyczne wykorzystywanie wszystkich najnowszych technologii

3 Umieszczanie na stronie zbyt dużej liczby animacji i przesuwających się tekstów (najlepiej, gdy są to pojedyncze elementy)

4 Stosowanie skomplikowanych adresów (trudno wówczas tworzyć zakładki do poszczególnych stron)

5 Dzielenie stron w nieodpowiednich miejscach (np. w połowie akapitu)

6 Nazbyt rozbudowane strony, które trzeba długo przewijać (powinna to być nie więcej niż trzykrotna wielkość standardowego ekranu)

7 Brak stałych elementów nawigacyjnych (jak np. powrót do strony głównej i ostatnio oglądanej)

8 Stosowanie w dowiązaniach niestandardowych kolorów

9 Umieszczanie nieaktualnej informacji (np. na wielu stronach często pojawia się czas przyszły w opisie wydarzeń, które już miały miejsce)

10 Zbytnie obciążanie stron grafiką i innymi elementami (jak skrypty), przez co ich załadowanie trwa długo (całkowita objętość wszystkich elementów zawartych na stronie nie powinna przekraczać 50-100 KB, dla strony tytułowej powinno to być kilka lub kilkanaście KB).

Źródło: Jakob Nielsen, Sun Microsystems


TOP 200