Sztuka kupowania prostych kabli

Raport "Okablowanie strukturalne" nie jest przewodnikiem o układaniu kabli. Z pewnością nie odpowie on też na wszystkie pytania dotyczące tak złożonej problematyki, jaką jest wybór medium komunikacyjnego przeznaczonego do budowy nowoczesnych sieci komputerowych.

Raport "Okablowanie strukturalne" nie jest przewodnikiem o układaniu kabli. Z pewnością nie odpowie on też na wszystkie pytania dotyczące tak złożonej problematyki, jaką jest wybór medium komunikacyjnego przeznaczonego do budowy nowoczesnych .

Mam jedynie nadzieję, iż stanie się on szkicem obecnej sytuacji rynku okablowania strukturalnego, a także wskaże, w którą stronę rynek ten będzie zmierzał w najbliższych latach.

Wybór okablowania strukturalnego wymaga dużej ostrożności. Dostawcy i producenci kuszą coraz to atrakcyjniejszymi propozycjami. Jako rozwiązania dla sieci lokalnych sugerują inwestycję w okablowanie kategorii szóstej i światłowody. Propozycje są słuszne, ale inwestycja nie zawsze uzasadniona.

Nakłady na okablowanie kategorii szóstej, w przypadku firm nie wymagających natychmiast infrastruktury Gigabit Ethernet, jest nieuzasadnione. Okablowanie to jest o ok. 40% droższe od standardowej kategorii piątej, a przy tym jest mało prawdopodobne, by przydało się użytkownikom, którzy zamierzają pracować w sieciach nie działających szybciej niż 155 Mb/s. Przy tempie, w jakim tanieje okablowanie strukturalne, bardziej uzasadnionym finansowo rozwiązaniem może był zbudowanie sieci lokalnej z zastosowaniem okablowania kategorii piątej i jej ewentualna modernizacja po kilku latach (przy założeniu, że istniejące okablowanie przestanie spełniać wymagania).

Opinie producentów znacznie różnią się na temat przyszłości okablowania światłowodowego, jako rozwiązania przeznaczonego do dołączania do sieci użytkowników końcowych. Niektórzy z nich twierdzą, że w związku ze stale malejącą ceną już za 2-3 lata światłowód stanie się podstawowym medium komunikacyjnym. Inni mają odmienne zdanie. Uważają, że ze względu na coraz lepsze parametry okablowania miedzianego to właśnie ono będzie dominującym medium w korporacyjnych sieciach lokalnych.

Najlepszym doradcą w tym przypadku jest zdrowy rozsądek. Trzeba umieć zdystansować się do gwarancji i przyszłościowych propozycji dostawców i skupić się na dokładnym zdefiniowaniu aktualnych i najbliższych potrzeb oraz ich konfrontacji z dostępnymi na rynku rozwiązaniami. Czysty rachunek ekonomiczny pozwoli wybrać najlepsze z nich.


TOP 200