Sztuczna inteligencja – firmy wydają coraz więcej

Wydatki na technologie sztucznej inteligencji wzrosną do 2024 r. do poziomu 110 mld dolarów, dwukrotnie przewyższając bieżącą wartość inwestycji w ten obszar – prognozuje IDC.

IDC spodziewa się, że w 2020 r. łączne wydatki na technologie sztucznej inteligencji zamkną się w kwocie 50,1 mld dol. Dwie trzecie tej sumy przypadnie na oprogramowanie i usługi, pozostała jedna trzecia – na sprzęt. W ujęciu geograficznym ponad połowa tej kwoty zostanie wydana w Stanach Zjednoczonych.

W perspektywie kolejnych czterech lat wartość nakładów ma się zwiększyć ponad dwukrotnie, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w pięciolatce 2019-2024 ma wynieść 20,1%.

Zobacz również:

Biznes będzie wdrażał sztuczną inteligencję nie dlatego, że można, ale dlatego że trzeba – ocenia Ritu Jyoti, wicedyrektor programu IDC Artificial Intelligence Strategies. Rozwiązania bazujące na SI stanowią coraz częściej element strategii cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i podejmowanych przez nie wysiłków na rzecz utrzymania konkurencyjności w czasach gospodarki cyfrowej.

Jyoti podkreśla, że technologia sztucznej inteligencji pomoże firmom być bardziej agile i wdrażać więcej innowacji, a przedsiębiorstwo „napędzane przez SI” zyska możliwość syntetyzowania informacji – używając SI do konwersji danych w informację, a następnie w wiedzę.

Inna korzyść z adaptacji rozwiązań sztucznej inteligencji to zdolność – na poziomie przedsiębiorstwa – uczenia się: SI pomoże zrozumieć powiązania i zależności między różnymi dziedzinami wiedzy i stosować pozyskane informacje do rozwiązywania problemów biznesowych.

Co napędza rynek

Popularyzacja technologii sztucznej inteligencji opiera się, jak wskazuje IDC, na dwóch głównych czynnikach: firmy próbują zapewnić usługobiorcom lepsze doświadczenia, a swoim pracownikom – ułatwić wykonywanie powierzonych zadań. Znajduje to odzwierciedlenie w najczęstszych zastosowaniach technologii SI, do których należą m.in. zautomatyzowana obsługa klienta, automatyzacja procesów sprzedaży, automatyzacja wykrywania zagrożeń cybernetycznych i zapobiegania im, jak również automatyzacja IT.

Jak wynika z prognoz IDC, największy udział w wydatkach na sztuczną inteligencję w podziale na gałęzie gospodarki przypadnie handlowi detalicznemu i bankowości. Pierwszy z sektorów będzie w głównej mierze inwestował w automatyzację wsparcia klientów (chatboty i systemy rekomendacyjne), drugi – w systemy wykrywania i analizy oszustw oraz automatycznego doradztwa.

Są również sektory, gdzie inwestycje w sztuczną inteligencję wyhamowały – oczywiście z powodu epidemii COVID-19. Chodzi głównie o logistykę i branżę usługową, szczególnie turystykę. Firmy z tych sektorów będą ostrożniej planować swoje wydatki, w pierwszej kolejności skupiając się na utrzymaniu rentowności.

Z drugiej strony, dla wielu przedsiębiorstw innowacje związane ze sztuczną inteligencją będą kluczem do odzyskania formy sprzed pandemii – wskazują analitycy IDC.


TOP 200