Szpital na peryferiach

Zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji jest od początku integralnym elementem programu działania nowo otwartego Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą, powołanego pod egidą warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji jest od początku integralnym elementem programu działania nowo otwartego Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą, powołanego pod egidą warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Usytuowana w leśnym otoczeniu placówka została wyposażona w sieć komputerową i urządzenia cyfrowe pozwalające na przesyłanie na bieżąco wyników badań między gabinetami lekarskimi i salami operacyjnymi. W razie potrzeby z dowolnego miejsca w przychodni czy szpitalu lekarz może także pobrać zarchiwizowane na serwerze pliki z utrwalonymi przez specjalną kamerę obrazami ucha czy zapisami pomiarów audiometrycznych.

Pacjent zgłaszający się do Centrum otrzyma kartę elektroniczną, na której będą zapisywane wszystkie informacje związane z przebiegiem jego leczenia. Baza danych o pacjentach zostanie zintegrowana z systemem finansowo-księgowym, co pozwoli m.in. na śledzenie kosztów leczenia.

System telekonsultacji ma umożliwiać udzielanie porad pacjentom przyjmowanym we współpracujących z Instytutem przychodniach na terenie całej Polski. Osoby zaniepokojone stanem swego słuchu mogą też skorzystać ze specjalnej witryny internetowej, aby zasięgnąć porad lekarzy.

Techniki informacyjne mają być wykorzystywane również do celów edukacyjnych. Lekarze będą mogli za pomocą specjalnych okularów oglądać transmisje z bloku operacyjnego w systemie trójwymiarowym. Aparatura znana przede wszystkim z sal kinowych znalazła po raz pierwszy w Polsce zastosowanie w placówce medycznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200