Szpital Wolski się informatyzuje

Warszawski Szpital Wolski kontynuuje proces informatyzacji. Szpital zakupił ponad 400 zestawów do składania podpisu elektronicznego, a w połowie roku zostanie wprowadzony system elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wprowadzenie podpisu elektronicznego w Szpitalu Wolskim jest konsekwencją planu informatyzacji szpitala przyjętego przed trzema laty, a także wprowadzonych w ubiegłym roku przepisów prawnych dopuszczających stosowanie podpisu elektronicznego w placówkach służby zdrowia, które znacznie zwiększyły przydatność e-podpisu z punktu widzenia szpitala.

System elektronicznej dokumentacji medycznej zostanie wprowadzony w szpitalu w połowie roku. Docelowo każdy dokument - od momentu wpisania nr pesel pacjenta, do chwili jego rozliczenia z NFZ - będzie tworzony wyłącznie w postaci elektronicznej. Z zakupionych od Krajowej Izby Rozliczeniowej podpisów elektronicznych korzystać będą wszyscy lekarze, większość pielęgniarek, a także pracownicy działu księgowości i dyrekcja szpitala.

Dyrektor Szpitala Wolskiego liczy, że wprowadzenie podpisu elektronicznego pozwoli przede wszystkim obniżyć koszty archiwizacji bardzo obszernej dokumentacji papierowej. Jego zdaniem e-podpis wpłynie także na jakość pracy lekarzy. "E-podpis ze względu na zastosowanie znacznika czasu wymusi na lekarzach rzetelne prowadzenie dokumentacji" - mówi dyrektor Szpitala Wolskiego Adam Doliwa. W przyszłości e-podpis ma też zostać wykorzystany m.in. jako identyfikator umożliwiający upoważnionym osobom wjazd na teren szpitala.

Źródło: KIR


TOP 200