Szpieg w masce (intranetowej)

Spadkobiercy kapitana Hansa Klossa i Jamesa Bonda - współczesne służby specjalne - wykorzystują w codziennej praktyce Internet i intranet. Nowe technologie pozwalają zmienić sposób wymiany informacji między różnymi komórkami wywiadu i kontrwywiadu, przyspieszają proces analityczny i obniżają koszty działania. Jednocześnie służby te starają się kontrolować rozwój kryptografii, zajmują się certyfikowaniem urządzeń szyfrujących i bezpieczeństwem strategicznych systemów komputerowych.

Spadkobiercy kapitana Hansa Klossa i Jamesa Bonda - współczesne służby specjalne - wykorzystują w codziennej praktyce Internet i intranet. Nowe technologie pozwalają zmienić sposób wymiany informacji między różnymi komórkami wywiadu i kontrwywiadu, przyspieszają proces analityczny i obniżają koszty działania. Jednocześnie służby te starają się kontrolować rozwój kryptografii, zajmują się certyfikowaniem urządzeń szyfrujących i bezpieczeństwem strategicznych systemów komputerowych.

Dotychczasowy model działania służb specjalnych opierał się na założeniu, że rząd otrzymuje zagregowaną informację pochodzącą z różnych źródeł w postaci drukowanych raportów. Pracownicy operacyjni wywiadu i kontrwywiadu, a także ich analitycy nie dzielili się zdobytymi informacjami bez wyraźnego rozkazu. Przekazywali swoje spostrzeżenia i informacje na wyższy szczebel kierowania, gdzie politycy mogli je konfrontować w myśl zasady, że obraz sytuacji zostanie wtedy poprawnie naświetlony, jeśli przedstawi się go z różnych stron.

W 1996 r. służby specjalne USA rozpoczęły prace nad Intelinkiem - wspólnym intranetem 13 agencji wywiadowczych - od CIA (Central Intelligence Agency) do FBI (Federal Bureau of Investigation) - do którego mają mieć dostęp upoważnieni urzędnicy różnych departamentów.

Również w tym czasie w Rosji przystąpiono do budowy Russian Government Internet Network jako części "ogólnorosyjskiej przestrzeni informacyjnej", pod auspicjami Federalnej Agencji Rządowej Łączności i Informacji (FAPSI, wyspecjalizowana służba wywiadowcza, odpowiednik amerykańskiej NSA - National Security Agency). Ten zintegrowany system informacyjny mają tworzyć bazy danych, system poczty elektronicznej oraz łączności centralnych organów władzy i ośrodków terenowych. Ponadto FAPSI kontroluje niektóre odnogi rosyjskiego Internetu, inspirując powstanie Sieci Biznesu Rosji - jako alternatywy dla wolnego Internetu - z informacjami gospodarczymi przefiltrowanymi przez wywiad. Służba ta powołała również Zautomatyzowany System Informacji Prawnej, grupujący wszystkie akty prawne Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Rosjanie traktują nowe technologie jako narzędzia do kontroli rynku, działalności administracji i biznesu. Intelink ma zaś charakter analityczny, dzięki któremu pracownicy służb specjalnych USA chcieliby uchronić się od redundancji danych i liczą na przyspieszenie obiegu informacji.

Biały wywiad

Jeżeli przed kilkunastoma laty wywiady państw NATO i Układu Warszawskiego kładły nacisk na zdobywanie informacji drogą operacyjną (szpiedzy), to obecnie dawni przeciwnicy skupiają się na środkach technicznych (np. nasłuch radiowy, skanowanie częstotliwości telefonii komórkowej i satelitarnej, przełamywanie zabezpieczeń systemów komputerowych) i "białym wywiadzie". Wbrew pozorom najwięcej informacji można uzyskać na podstawie analiz prasy, radia i telewizji, a także oficjalnie dostępnych materiałów z konferencji naukowo-technicznych czy politycznych i książek. Studiowanie tego typu źródeł określono "białym wywiadem".

Ostatnio mamy do czynienia ze "smogiem informacyjnym", erupcją informacji wszelkiego rodzaju, czego najlepszym dowodem jest Internet, toteż tradycyjne metody pracy, w tym odosobnione bazy danych, przestają wystarczać. Skumulowane tam informacje giną w natłoku ciągle nowo przybywających komunikatów o sytuacji np. w Iraku czy Kosowie. Sytuacja komplikuje się, gdyż decydenci gubią się wśród kilogramów dokumentów, przygotowywanych przez różne ośrodki. Problem mogą rozwiązać jedynie nowe technologie i zmiana organizacji pracy ośrodków analitycznych.

Intelink

Szybko zrozumieli to Amerykanie, stawiając na intranet i hurtownie danych. Intelink łączy wszystkich zainteresowanych użytkowników, pozwalając na korzystanie z plików tekstowych, dźwiękowych, filmów poprzez komercyjną przeglądarkę WWW . Intelink umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej, usługę video-on-demand i prowadzenie wideotelekonferencji. Wykorzystuje w tym celu zarówno sieć łączności specjalnej, jak i zwykłe, "cywilne" trakty światłowodowe.

Podstawą tego systemu jest prowadzenie zapisu wszystkich dokumentów udostępnianych w intranecie w formacie Standard Generalized Markup Language (SGML). Ułatwia to znacznie przeszukiwanie materiałów i wyciąganie potrzebnych informacji.

Wielopoziomowa struktura systemu umożliwia udostępnianie klasyfikowanych informacji użytkownikom zgodnie z ich potrzebami i kompetencjami. Odtąd pracownik wywiadu lotnictwa, analizujący sytuację na Bałkanach, może korzystać ze wszystkich informacji dostępnych na jego stopniu wtajemniczenia, a także zebranych przez inne agencje bez konieczności pisania podań do przełożonych z prośbą o udostępnienie wyników prac np. CIA. Intelink staje się przez to podstawowym narzędziem w pracy wywiadowczej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200