Szpieg, który kochał XML

Pakiet XML Spy 3.5 firmy Altova jest jednym z najwygodniejszych edytorów dokumentów XML.

Pakiet XML Spy 3.5 firmy Altova jest jednym z najwygodniejszych edytorów dokumentów XML.

XML Spy to graficzne środowisko programistyczne IDE, przeznaczone do pracy z dokumentami w technologii XML. Edytor ten pozwala w wygodny sposób tworzyć zarówno schematy definiujące strukturę, jak i wprowadzać dane w postaci XML. Można go również wykorzystywać do tworzenia witryn internetowych, opartych na XML, dzięki temu że bez trudu potrafi określać zależności pomiędzy różnymi dokumentami.

Wszechstronnie uzdolniony

XML Spy może obsługiwać wiele typów dokumentów XML, pod warunkiem że dostępna jest definicja przestrzeni nazw i/lub schematu. Wśród obsługiwanych formatów jest np. Mathematica Markup Language, czyli XML przeznaczony do reprezentowania wyrażeń matematycznych, oraz Chemical Markup Language, który pozwala zapisywać wzory chemiczne, a także obrazować złożone cząstki. Narzędzie to zapewnia także wygodną obsługę transformacji XML (zarówno XSL, jak i XSLT).

XML Spy nie korzysta z gotowego parsera XML wbudowanego w Windows. Programiści Altova opracowali własny parser, sprawdzający poprawność XML z określonym schematem. XML Spy dopuszcza, by struktura dokumentu była zdefiniowana w najstarszym standardzie Document Type Definition 1.0 albo w którymś z nowszych, np. DCD, Microsoft XDR (XML-Data Reduced), czy schemat opisu wykorzystywany w BizTalk. Najnowsza wersja (3.5) obsługuje także propozycję standardu XML Schema Definition (draft) z 7 kwietnia ub.r., co pozwala w pełni korzystać np. z możliwości tworzenia cyklicznych odwołań czy definiowania elementów i precyzyjnego określania typu danych. Jedynym przypadkiem, w którym jest wykorzystywany zewnętrzny parser Microsoft MSXML3, jest przekształcanie dokumentów XML przy użyciu XSL/XSLT.

Cztery widoki na aplikację

Po uruchomieniu programu i określeniu typu dokumentu, użytkownik może pracować w jednym z czterech widoków. Specjalna siatka pokazuje dokładną hierarchę elementów w XML. Można dodawać elementy pochodne, przypisywać atrybuty oraz wybierać z rozwijanych list elementy, które można umieścić w danym kontekście.

W przypadku wstawiania korzenia pewnego złożonego elementu XML Spy automatycznie dołącza do niego wszystkie elementy, które w schemacie zostały określone jako "wymagane". Jeżeli w XSD określono np. że dane pole może przyjąć tylko wybrany zestaw elementów (np. pasujących do wyliczenia), to domyślnie XML Spy proponuje wybranie jednego z tych elementów, ale nie przeszkadza we wpisywaniu nowego. Nie ma więc tej irytującej cechy innych edytorów, gdzie najpierw należy zmodyfikować schemat, a dopiero później utworzyć w pełni poprawny plik XML. Dzięki temu XML Spy jest bardzo wygodnym narzędziem, co szczególnie daje się odczuć w fazie tworzenia aplikacji, gdy nie znana jest jeszcze końcowa postać schematu.

Jeżeli w trakcie edycji dokument przestaje być poprawny pod względem merytorycznym, w specjalnym oknie stanu wyświetlany jest komunikat błędu. Po kliknięciu na nim, kursor jest przenoszony w to miejsce kodu, w którym wykryto błąd. XML Spy dokonuje pełnego sprawdzania poprawności przy każdym zapisie XML. Użytkownik może sprawić, by niepoprawny dokument został jednak zapisany, ale wymaga to dodatkowego potwierdzenia operacji.


TOP 200