Szósta wersja systemu billingowego Tytan

Nieprzypadkowo ComArch wybrał Orlando na miejsce premiery systemu billingowego Tytan 6.0. Pod koniec czerwca br. na Florydzie odbędą się bowiem międzynarodowe targi telekomunikacyjne Billing World 2001. Krakowska firma nie ukrywa, że wiąże z nową wersją Tytana duże nadzieje - zamierza oferować go operatorom na całym świecie.

Nieprzypadkowo ComArch wybrał Orlando na miejsce premiery systemu billingowego Tytan 6.0. Pod koniec czerwca br. na Florydzie odbędą się bowiem międzynarodowe targi telekomunikacyjne Billing World 2001. Krakowska firma nie ukrywa, że wiąże z nową wersją Tytana duże nadzieje - zamierza oferować go operatorom na całym świecie.

Prace nad nową wersją trwały ponad rok. System został przeprojektowany, tak by mógł działać zarówno w architekturze klient/serwer, jak i w układzie wielowarstwowym. Wersja szósta Tytana otrzymała też nowy interfejs użytkownika, zbudowany wg standardu Inductive User Interface Microsoftu.

Wiele usług - jeden rachunek

Jedną z najważniejszych nowości Tytana 6.0 są rozszerzone możliwości naliczania opłat za dowolne usługi: rozmowy, dane, dostarczanie treści, pakiety wielousługowe, towary i usługi firm trzecich itd. Podstawą taryfikacji może być np. czas, ilość przesłanych danych, jakość usług (QoS). Wszystkie opłaty można przedstawić na jednej fakturze. Nowa wersja pozwala też na automatyczne rozliczenia z zewnętrznymi dostawcami treści (content providers) oraz kompensatę należności z podmiotami będącymi jednocześnie dostawcami i klientami.

Wiele zmian wprowadzono w zakresie tworzenia i zarządzania cennikiem usług. "Budując nowy moduł zarządzania cennikiem, braliśmy pod uwagę sugestie naszych klientów z Niemiec, gdzie rynek telekomunikacyjny jest bardzo konkurencyjny" - mówi Paweł Nowak, dyrektor sektora telekomunikacyjnego w ComArch SA. W nowym Tytanie dla każdego klienta można stworzyć oddzielny plan taryfowy. Indywidualny pakiet usług można modyfikować, dodając nowe usługi lub zmieniając schemat naliczania rabatów. Wprowadzane zmiany są uwzględniane w czasie rzeczywistym.

Lepsza obsługa klienta

Zaletą systemu Tytan 6.0 jest rozbudowany moduł do obsługi klientów korporacyjnych. Umożliwia on prowadzenie spójnej polityki taryfowej wobec klientów o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. W systemie możliwe jest zdefiniowanie jednolitego schematu rabatowego dla wszystkich oddziałów terenowych i spółek zależnych klienta. W ramach jednego rachunku można m.in. wystawiać oddzielne faktury dla podmiotów zależnych i centrali. Dane te można wprowadzić do systemu w formie odpowiednio opisanego schematu blokowego.

Tytan 6.0 pozwala na elastyczną organizację sprzedaży. Uprawnienia do rejestracji klientów, dodawanie nowych usług czy zmiana poziomów rabatowych mogą być przyznawane nie tylko pracownikom operatora. System umożliwia scedowanie wybranych uprawnień na partnerów handlowych lub agentów, którzy na co dzień opiekują się klientami.

System przygotowano do pobierania i rozliczania rekordów billingowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa jest prezentacja kosztów połączenia bezpośrednio po jego zakończeniu. Tytan 6.0 współpracuje z systemem Tytan WebCare, umożliwiającym klientom sprawdzanie bieżącego salda zobowiązań za pośrednictwem Internetu. Przez Internet można również regulować rachunki.

Technologia

Wersja szósta Tytana wprowadza ważne zmiany w architekturze systemu. Poprzednie działały w trybie klient/ serwer, nowa umożliwia pracę w trybie dwu- i wielowarstwowym.

Dotychczasowy moduł odpowiadający za przetwarzanie rekordów billingowych - Data Processing Server - napisano od podstaw w języku C. Umieszczono go poza bazą danych (dotychczas była to aplikacja PL/SQL). Jak twierdzi producent, w znacznym stopniu poprawiło to wydajność i skalowalność systemu. W testach przeprowadzonych w laboratoriach Hewlett-Packarda w Niemczech Tytan 6.0 dokonał rozliczenia ponad 170 mln rekordów billingowych w ciągu godziny (32-procesorowy serwer HP Superdome). DPS rozbudowano o narzędzia do konwersji danych, dzięki czemu może pobierać rekordy billingowe z dowolnego systemu mediacji lub kolekcji danych bez konieczności dokonywania zmian w kodzie źródłowym DPS.

Do budowy szkieletu logicznego ComArch nadal używa narzędzi CASE Oracle'a - Designer 2000. Firma zrezygnowała jednak z narzędzi Oracle Forms - tym razem interfejs użytkownika stworzono za pomocą pakietu Borland Delphi 5.

ComArch zdecydował się rozwijać wewnętrzny system obiegu pracy i dokumentów Tytana. Obecny już w poprzedniej wersji graficzny edytor procesów wzbogacono w możliwość pracy w trybie "przeciągnij i upuść". Według przedstawicieli ComArchu, nowy moduł workflow może być wdrażany samodzielnie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200