Szkoły będą mniej płacić za połączenia z Internetem

Telekomunikacja Polska SA podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży list intencyjny dotyczący wprowadzenia preferencyjnych opłat za połączenia z Internetem.

Telekomunikacja Polska SA podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży list intencyjny dotyczący wprowadzenia preferencyjnych opłat za połączenia z Internetem. Początkowo projekt obejmie gimnazja w ramach realizowanego przez MEN programu "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum". Następnie prawdopodobnie także pozostałe typy szkół. Czas promocyjnych połączeń będzie określony na podstawie programów nauczania.

Strony zobowiązują się do określenia zasad współpracy do końca 1999 r.