Szkolenia finansowane z UE

Dotacje Unii Europejskiej mogą nawet w całości pokryć koszty szkoleń IT w przedsiębiorstwie.

Szkolenia finansowane z UE
Firmy teleinformatyczne starają się wykorzystywać fundusze unijne. Dość powszechnie pomagają korzystać klientom ze szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przykładowo BizTech składała - i nadal przygotowuje - wnioski o dotacje unijne na prowadzenie szkoleń w swoim centrum edukacyjnym. "Pomagamy też klientom uzyskać dofinansowanie na ich projekty. Uważam, że firmy szkoleniowe, oferując szkolenia dofinansowane z UE, powinny łączyć się w konsorcja w celu oferowania ciekawszych i bardziej przydatnych projektów" - zauważa Urszula Krajewska, dyrektor edukacji BizTech.

Póki co, połączenie sił kilku firm prowadzących szkolenia jest przed nami. Na razie mamy do czynienia z działaniami pojedynczych podmiotów. Przykładowo Cisco uruchomiło Instytut Przedsiębiorczości Cisco. "To program, który ma zapewniać małym i średnim firmom podstawy niezbędne do odniesienia sukcesu w ich lokalnym środowisku. W ramach Instytutu, Cisco oferuje szkolenia, które w wielu przypadkach są dofinansowywane z funduszy unijnych" - informuje Agnieszka Maciejewicz, odpowiedzialna za rozwój i zarządzanie programem Instytut Przedsiębiorczości w polskim oddziale Cisco.

Dodatkowo Cisco w Polsce jest partnerem merytorycznym programu szkoleniowego E-Pracownik realizowanego przez Fundację Edukacji Ekonomicznej. Celem szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego był rozwój umiejętności kadr małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii IT. Projekt rozpoczął się w marcu 2005 r., a zakończył się w maju 2008 r. Wnioski o finansowanie kolejnych, podobnych programów szkoleniowych mają być składane w bieżącym roku.

Dla partnerów i klientów

Comarch przeznacza środki unijne także na szkolenie partnerów. W ramach programu kompleksowego rozwoju kompetencji pracowników mikro, małych i średnich firm IT Comarch zaplanował w dziewięciu miastach Polski ok. 800 szkoleń, dedykowanych głównie obecnym i potencjalnym partnerom. Z kolei BizTech prowadził projekt ECDL (European Computer Driving Licence) - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Obecnie uzyskał dotację na kontynuację tego projektu, jako ECDL-Advanced.

"Korzystając z funduszy unijnych należy pamiętać, iż uczestniczy się w szkoleniu, które nie może ulec zmianie w trakcie jego trwania. Dlatego trzeba dobrze wybierać szkolenia otwarte. W przypadku składania własnego projektu również należy się dobrze zastanowić, jaka ma być zawartość merytoryczna szkoleń" - zauważa Urszula Krajewska.


TOP 200