Szkolenia finansowane z UE

80-100%

wyniosła wysokość dofinansowania z UE na szkolenia, w których partnerami były akademie lokalne działające w programie Cisco Networking Academy.

W ramach szkoleń specjalistycznych, w których partnerami były akademie lokalne działające w programie Cisco Networking Academy (Akademie Sieciowe Cisco) firma proponowała kursy w zakresie CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Proffesional), podstawy bezpieczeństwa sieciowego (Fundamentals of Network Security), Java oraz podstawy tworzenia sieci bezprzewodowych (Fundamentals of Wireless LANs). Szkolenia te były przeznaczone dla administratorów, projektantów, serwisantów, a także użytkowników systemów IT. Zajęcia trwały średnio 70 godzin lekcyjnych. Wysokość dofinansowania z UE wynosiła od 80% aż do 100%. Przedsiębiorca ponosił jedynie do 20% kosztów, które można było rozliczyć jako równoważność wynagrodzenia za czas uczestnictwa pracownika w szkoleniu. Kurs podstawowy CCNA wymagał od uczestnika jedynie przygotowania matematycznego na poziomie szkoły średniej i podstawowych umiejętności obsługi komputera.

Z kolei WiedzaNet przygotowuje program szkoleniowy dla pracowników Grupy TP. "Kraina Kwitnącej Innowacyjności" to nazwa projektu, który będzie realizowany od kwietnia 2009 r. Jego głównym celem jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w 85% finansowany jest przez Unię Europejską. Całkowity budżet przewidziany na ten projekt wynosi ponad 973 tys. zł.

"Zależy nam na rozwoju pracowników, którzy na co dzień zajmują się obsługą klienta. Chcielibyśmy rozszerzać ich umiejętności interpersonalne, ale także przekazać im wiedzę z zakresu wdrażania i wykorzystania innowacyjnych pomysłów w organizacji" - przyznaje Marta Machalska, doradca zarządu ds. projektów strategicznych w WiedzaNet. Każda z 408 osób objętych programem zostanie przeprowadzona przez jednolitą ścieżkę edukacyjną przy wykorzystaniu różnych narzędzi, takich jak: szkolenia stacjonarne, e-szkolenia i sesje wirtualnej klasy. W ramach tego projektu WiedzaNet zamierza wykorzystać innowacyjne narzędzia do prowadzenia lekcji "na odległość". Technologia ta umożliwia interaktywne nauczanie użytkowników w jednym momencie za pomocą różnych narzędzi. Za pośrednictwem Internetu możliwe jest bezpośrednie przekazywanie tekstu, sekwencji wideo oraz dźwięków przy zachowaniu wysokiej jakości przekazu.

Dobre oceny...

82%

ankietowanych pracodawców stwierdziło, że umiejętności zdobyte przez pracowników wpłynęły na poprawę jakości wykonywanej pracy.

Niektóre firmy nie ograniczają się do pośredniczenia w wykorzystaniu funduszy unijnych przez klientów. Od początku dostępności dotacji z Unii Europejskiej Comarch finansuje część swoich projektów R&D z tego właśnie źródła. "Przykładem jest Sektorowy Program Operacyjny, uruchomiony po to, aby poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw. Udział Comarch w SPO WKP 1.4.1 obejmuje 14 projektów. Uczestniczymy również w projektach w ramach 6. i 7. Programu Ramowego, rozwijając technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego, w programach Eureka oraz w projektach celowych dofinansowanych przez MniSW" - tłumaczy Grzegorz Kołodziej, kierownik biura funduszy europejskich w Comarch.


TOP 200