Szkolenia drogą do kariery

Prawo popytu i podaży funkcjonuje również w odniesieniu do rynku pracy IT. Zmiana koniunktury na rynku przekłada się na zmianę oczekiwań wobec pracowników.

Coraz więcej firm zamierza wykorzystać czasy kryzysu na reorganizację własnych procesów, departamentów IT i realizowanych usług informatycznych. To zaś wymaga dostępu do nowych kompetencji. Z analiz przeprowadzonych na rynku amerykańskim wynika, że załamanie popytu na specjalistów IT nie dotyczy trzech specjalności: analityków i specjalistów w zakresie zarządzania procesami IT, projektantów i administratorów systemów bazodanowych oraz profesjonalistów w zakresie systemów Unified Communications. Polska branża IT zmierza w podobnym kierunku.

Można się spodziewać, że niższe możliwości finansowe wielu działów IT, w powiązaniu z rosnącymi kosztami posiadania systemów biznesowych, spowodują przynajmniej częściowe przeorientowanie najważniejszych oczekiwań wobec informatyki. W dobie kryzysu rola departamentów IT ma koncentrować się na realizacji prostych projektów o krótkich okresach zwrotu oraz usprawnianiu procesów i usług IT. Odbija się to również na najpopularniejszych kierunkach rozwoju kariery w informatyce.

Sieci, projekty, procesy

"Obecnie najliczniej szkolącą się grupą zawodową wśród specjalistów IT są administratorzy sieci i systemów oraz inżynierowie sieciowi" - mówi Danuta Bluj, dyrektor ds. usług edukacyjnych w . Jej zdaniem, duża popularność tego rodzaju szkoleń wynika m.in. z konieczności ciągłego rozwoju kompetencji w obliczu postępujących zmian technologicznych. Pod względem popularności szkoleń organizowanych przez Altkom Akademię drugą pozycję zajmują te dla programistów i projektantów baz danych oraz analityków biznesowych. Do ostatniej grupy zaliczani są zarówno analitycy procesowi i specjaliści ds. zarządzania danymi. Rosnącą popularnością cieszą się kursy z zakresu zarządzania projektami i usługami IT.

Zmienia się również podejście do kursów i certyfikatów. Według Krzysztofa Tomkiewicza, dyrektora ds. rozwoju w CTPartners, najbardziej pożądane są szkolenia akredytowane, umożliwiające przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego. W przypadku szkoleń dotyczących metodyk ITIL dotyczy to zarówno kursów na poziomie podstawowym, jak i szkoleń dla menedżerów IT. "W ostatnim półroczu zainteresowanie szkoleniami ITIL wzrosło, jak również wzrosła liczba osób przystępujących do egzaminu. Osoby podchodzące do egzaminów coraz bardziej przykładają się do ich zdania. Jest to najprawdopodobniej spowodowane kryzysem i obawami o utratę pracy - posiadanie certyfikatu zwiększa konkurencyjność na rynku pracy" - mówi.

Korzyści dodatkowe

Bardziej specjalistyczne kursy IT nie są postrzegane wyłącznie jako okazja do zdobycia mniej lub bardziej wartościowego certyfikatu. Dziś w coraz większym stopniu liczą się praktyczne umiejętności oraz kreatywność i doświadczenie, a także umiejętność organizacji i pracy w zespole. Przybywa więc szkoleń zespołowych, które pozwalają równocześnie zdobywać wiedzę i sprawdzać ją w praktyce. Krzysztof Tomkiewicz przyznaje, że do najpopularniejszych kursów organizowanych przez zaliczane są również gry symulacyjne z zakresu zarządzania procesami utrzymania IT.


TOP 200