Szkolenia drogą do kariery

Nauka w zespole często umożliwia również spojrzenie na funkcjonowanie zespołu w innym świetle. Z tego powodu bywa świetną okazją do zdiagnozowania nieprawidłowości i w efekcie poprawy funkcjonowania organizacji w grupie lub przedsiębiorstwie jako całości. W efekcie w szkoleniach IT coraz częściej biorą udział dyrektorzy departamentów IT. "Uczestnikami szkoleń z zakresu analiz procesów biznesowych są głównie analitycy, kierownicy i menedżerowie biorący lub planujący wziąć udział w projektach związanych z wdrażaniem, optymalizacją i reinżynierią procesów biznesowych" - mówi Daria Grzegorska, dyrektor Akademii Infovide-Matrix.

Zawody przyszłości

Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszą się jednak szkolenia dla programistów i architektów oprogramowania oraz specjalistów systemowych. Tymczasem według analityków brytyjskiego ośrodka National Computing Centre, specjalności tych dotyczyć będzie najwyższy wzrost popytu ze strony pracodawców. Zapotrzebowanie rynku ma wzrosnąć odpowiednio o 13% i 10%. O trudnościach ze znalezieniem specjalistów z zakresu wdrożeń i obsługi systemów ERP w branży mówi się co najmniej od połowy lat 90. Sytuacja ta dotyczy całego świata. Jednak dostawcy systemów tej klasy chętnie lokują w Polsce swoje centra kompetencyjne obsługujące cały region. To zaś przekłada się na dodatkowy wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowane kadry w Polsce. Z pewnością rosnąć będzie również zainteresowanie szkoleniami z zakresu typowych dla szczebla menedżerskiego umiejętności miękkich - m.in. zarządzania ryzykiem i zmianą.

Najpopularniejsze kierunki rozwoju kompetencji IT

Administrator sieci i systemów

26,55%

Zarządzanie projektami IT

19,09%

Programista/projektant baz danych

14,29%

Projektant aplikacji wekowych

10,62%

Analityk biznesowy

8,72%

Specjalista ds. aplikacji biznesowych

6,32%

Programista aplikacji mobilnych

5,31%

Inżynier sieci

4,68%

Inne

4,42%

Źródło: Internetowa sonda Computerworld, wszystkich głosów: 791


TOP 200