Szkoła z komputerem

Upłynęło już 5 miesięcy od ogłoszenia naszej akcji. Nadal napływają listy od szkół, które wierzą, tak samo jak i my, że znajdą się w Polsce firmy, które zechcą pomóc w szerzeniu edukacji informatycznej, otoczą opieką już istniejące pracownie informatyczne, dołożą swoją cegiełkę do tworzenia nowych.

Upłynęło już 5 miesięcy od ogłoszenia naszej akcji. Nadal napływają listy od szkół, które wierzą, tak samo jak i my, że znajdą się w Polsce firmy, które zechcą pomóc w szerzeniu edukacji informatycznej, otoczą opieką już istniejące pracownie informatyczne, dołożą swoją cegiełkę do tworzenia nowych.

Zgłosiło się już kilka firm, które oferowały pomoc. Przypomnijmy je:

- firma Vulcan z Wrocławia dała bezpłatnie niektórym szkołom swoje oprogramowanie wspomagające zarządzanie szkołą;

- firma ZBYCH z Warszawy sprzedaje szkołom i uczniom dyskietki z programami sherware o 20% taniej (chodzi o koszt dyskietek, a nie programów, które są bezpłatne);

- oficyna wydawnicza HELP z Warszawy wysyła zgłaszającym się do niej szkołom bezpłatnie książki informatyczne. Od właściciela oficyny HELP p. Piotra Gomolińskiego wiemy, że wysłał szkołom już ponad 200 książek. My otrzymaliśmy list od p. mgr Ireny Rusin, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Prudniku, która dziękując wydawnictwu za wsparcie pracowni informatycznej siedmioma książkami tak pisze: Otuchą napawa nas fakt, że w czasach bezwzględnej pogoni za pieniądzem trafiają się jeszcze osoby, dla których nie jest on wartością najwyższą i jedyną...

Dzisiaj mamy porcję wyjątkowo dobrych informacji. Otóż zgłosiły się do nas trzy polskie firmy, które oferują szkołom cenne i potrzebne im dary.

- Pierwsza to firma HappySoft Inc., mająca swoją siedzibę we Wrocławiu, a także filię w Słupsku (76-200 Słupsk ul. Sobieskiego 11/98 tel. 31 617, adres wrocławski jest na razie nieaktualny). Firma istnieje dopiero od kilku miesięcy, założona została przez studentów informatyki. Nastawia się na dwa rodzaje działalności: oprogramowanie dla szkół i dostawy oprogramowania specjalistycznego, pochodzącego od firm trzecich. Otóż HappySoft oczekuje listów zawierających opisy tego, jak wykorzystuje się sprzęt komputerowy w szkołach na lekcjach informatyki oraz innych przedmiotów. Odpowiedzi mogą nadsyłać zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Wśród uczestników tej ankiety zostaną rozlosowane nagrody w postaci pięciu pakietów flagowego produktu tej firmy - programu GUSTAW v.2.14 w wersji jednostanowiskowej (informację na temat tego programu zamieściliśmy w nr. 21/92 CW). W przypadku, gdy nagrodę wylosuje nauczyciel, firma zobowiązuje się do udzielenia szkole odpowiedniej licencji umożliwiającej legalne użytkowanie programu w zakresie odpowiadającym dla wersji szkolnej. HappySoft spodziewa się, że odpowiedzi pomogą w ocenie sytuacji w szkołach. Jesteśmy jak najbardziej za taką formą pomocy. Prosimy o nadsyłanie listów na adres redakcji z dopiskiem na kopercie HAPPYSOFT.

Firma proponuje też, by ogłosić konkurs na projekty i pomysły programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich przedmiotów. Sądzimy, że czerwiec to nie najlepszy czas na ogłaszanie tego rodzaju konkursów. Wrócimy do tego pomysłu po wakacjach. A na razie oczekujemy na listy od szkół, które chciałyby uczestniczyć w losowaniu nagród w postaci programu GUSTAW.

- Następną firmą, która chce wspomóc naszą akcję, jest Budimex Soft z Warszawy - jedyny w Polsce dystrybutor produktów firmy XTree Company. Już w nr. 21 pisaliśmy, że firma ta oferowała jednemu z wydziałów Politechniki Poznańskiej - w ramach naszej akcji - m.in. pakiety programów XTree. Obecnie otrzymaliśmy list od p. Sławomira Sokołowskiego, który pisze, że Budimex Soft postanowił ofiarować w ramach naszej akcji 110 pakietów firmy XTree Company szkołom i wyższym uczelniom w Polsce. Łączna wartość tych pakietów wynosi 390 mln zł. Na dar składa się 70 egz. programu XTreeGold - ver. 2.5, 20 egz. programu XTreeNet 2.0, 10 egz. programu XTree for Unix i 10 egz. programu AllSafe.

Programy XTree obok Norton Commandera stanowią najpopularniejszą nakładkę na system operacyjny DOS, znacznie ułatwiającą działania na zbiorach. XTreeGold przeznaczony jest dla komputerów zgodnych z IBM XT i AT, nie ma żadnych wymagań sprzętowych, w momencie uruchomienia aplikacji zajmuje tylko 7 kB pamięci operacyjnej. XTreeNet 2.0 przeznaczony jest dla sieci Novell ver. 2.xx lub 3.xx . Program instaluje się na serwerze sieci. Program XTree for Unix przeznaczony jest dla komputerów zgodnych z IBM PC/AT pracujących pod kontrolą jednego z następujących systemów operacyjnych: SCO Unix V/386, SCO xenix 386 lub Interactive Systems Unix V/386. AllSafe jest programem antywirusowym, również dla komputerów zgodnych z IBM PC/XT/AT.

Wydaje nam się, że szkołom podstawowym i średnim mogą się przydać dwa z tych programów - XTreeGold i AllSafe. Dwa pozostałe powinny zainteresować szkoły wyższe, które już mają sieć, lub przymierzają się do niej. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do 12 czerwca do firmy Budimex Soft, Warszawa ul. Wspólna 32/46, tel. 623 65 21 i 623 65 25. Pakiety zostaną uroczyście wręczone w siedzibie firmy w drugiej połowie czerwca.

Trzecią, bardzo interesującą ofertę zgłosiła poznańska firma SuperMemo World, zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją oprogramowania edukacyjnego opartego na metodzie szybkiego uczenia się SuperMemo. Oferuje ona za darmo 10 pakietów SuperMemo 6 Professional oraz 100 pakietów SuperMemo 5 SemiProfessional w cenie 100 tys. zł, pokrywającej wyłącznie koszty nośnika, podręczników i przesyłki. Zainteresowani mogą kontaktować się z firmą: (Poznań, Osiedle Przyjaźni 16/165, tel. 20 31 57). (ah)

I na koniec jak zwykle listy od szkół, które oczekują na pomoc firm komputerowych.

Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. J. i J. ?niadeckich z Grudziądza (ul. Krasickiego 1/7 tel. 244-81), posiadający pracownię komputerową (typu IBM PC) prosi o pomoc w znalezieniu opiekuna - patrona wśród polskich firm komputerowych. Może jest taka firma w Grudziądzu lub okolicy, której pracownicy chcieliby nieco czasu poświęcić młodzieży?

Zespół Szkół Technicznych WSK "PZL - Mielec" (Mielec ul. Kazimierza Jagiellończyka 3, tel. 32-33) ma zakupione przez szkołę komputery typu IBM/AT, lecz na zakup oprogramowania nie ma już środków. Próbowano zarabiać organizując m.in. zabawy, prowadząc zajęcia pozalekcyjne, ale przyniosło to zaledwie kilka milionów zł - pisze dyrektor szkoły p. mgr inż. Jan Myśliwiec - co wystarczy, przy oficjalnie obowiązujących cenach, na zakup literatury i najwyżej jednego lub dwóch programów. Jako placówka oświatowo- wychowawcza nie chcemy korzystać z oprogramowania nielegalnego, a na pisma w tej sprawie wysyłane do szefów różnych firm nie dostaliśmy odpowiedzi... Szkoła prosi m.in. o DOS V.3.3, programy graficzne, edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne. Zacytujmy jeszcze jeden fragment listu dyrektora szkoły: W obecnym, skomercjalizowanym świecie, powinno istnieć powszechne przekonanie, że poznawanie określonego oprogramowania przez wielotysięczne rzesze młodzieży w szkołach, tworzy potencjalną siłę nabywczą na to właśnie oprogramowanie, a więc jest jego jedną z najlepszych form masowej i skutecznej reklamy. Nic dodać, nic ująć... Mamy nadzieję, że ta prośba nie pozostanie bez echa.


TOP 200