Szkoła z komputerem

W Krośnie przy Zespole Szkół Elektrycznych utworzono Liceum Ogólnokształcące z klasą o autorskim programie z zakresu informatyki. Nauczanie w klasie informatycznej - jak informują "Nowiny" - opiera się na programie klas o profilu matematyczno-fizycznym.

W Krośnie przy Zespole Szkół Elektrycznych utworzono Liceum Ogólnokształcące z klasą o autorskim programie z zakresu informatyki. Nauczanie w klasie informatycznej - jak informują "Nowiny" - opiera się na programie klas o profilu matematyczno-fizycznym. Pomysłodawcą i twórcą szkoły był dyrektor ZSE - Andrzej Lorenc. Wspólnie z zespołem autorskim złożonym z informatyków, fizyka i dwóch matematyków opracował program nauki dla przyszłych informatyków. Przedmiot "praca-technika" zostanie zastąpiony od półrocza podstawami informatyki, a w ramach lekcji plastyki prowadzone będą zajęcia z grafiki komputerowej. W kl. III i IV przewiduje się obowiązkowe, pozalekcyjne zajęcia z informatyki. Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji 3 dobrze wyposażone specjalistyczne laboratoria: pracownię komputerów 8-bitowych z zewnętrzną stacją dysków, pracownię komputerów IBM, pracujących w sieci FisherNet oraz pracownię urządzeń informatycznych.

* * *

W Starachowicach działa od września ub.r. dwuletnie Policealne Studium Informatyczne. Naukę podjęło 28 uczniów. Środki na zakup komputerów szkoła otrzymała - jak czytamy w "Gazecie Kieleckiej" - m.in. że Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Wanacja", Zakładów Topienia Bazaltu, Zakładów Starachowickich Star-Odlew, Zakładów Remontowo-Budowlanych. Pomogło też Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach. Pracownia została wyposażona przez przedsiębiorstwo ALMA-Poznań. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 - dr Adam Nowak. Udało mu się namówić do współpracy ze szkołą znanych w mieście informatyków. Myśli już też o uruchomieniu policealnego studium informatycznego dla pracujących i o organizowaniu odpłatnych kursów obsługi komputerów dla początkujących.

* * *

Mniej optymistyczne informacje dotarły do nas za pośrednictwem dziennika "Nowości" z Torunia. Otóż z powodu oszczędności w oświacie, likwidujących etaty na prowadzenie zajęć nadobowiązkowych, w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. PCK podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć z informatyki. Szkoła ta otrzymała przed dwoma laty z kuratorium pracownię komputerową. Dyrekcja szkoły twierdzi, że znalazłyby się pieniądze wypracowane przez szkołę na sobotnie zajęcia w kółkach informatycznych, byłyby też możliwe lekcje informatyki w ciągu tygodnia, gdyby kuratoriumj pozostawiło szkole etat. Rzecznik prasowy kuratora oświadczył, że jest to niemożliwe, ponieważ w szkołach tego regionu jest wiele pracowni komputerowych, ustępstwo musiałoby dotyczyć wszystkich, okrojony budżet na to nie pozwala. Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji znajdzie się firma, która sprawi, że szkolne komputery w Toruniu nie obrosną kurzem.

* * *

Mamy nadzieję, że w związku z naszą akcją "Informatyk w szkole" zaczną do nas docierać informacje ze szkół, które mają pracownie komputerowe. Przyczyni się to do wymiany doświadczeń i do upowszechniania najlepszych wzorów zarówno organizacyjnych jak i dydaktycznych. Liczymy na to, że zaczną nam je przysyłać nauczyciele, dyrektorzy, a także uczniowie. Wśród tych, którzy nadeślą nam informacje, co miesiąc rozlosujemy nagrodę w postaci prenumeraty naszego czasopisma. (kar) temat komputeryzacji szkół i wykorzystywania informatyki w procesie nauczania. Mamy nadzieję, że będą do nas docierać informacje ze szkół, które mają pracownie komputerowe. Przyczyni się to do wymiany doświadczeń i do upowszechnienia najlepszych wzorów zarowno organizacyjnych jak i dydaktycznych. Liczymy na to, że zaczną nam je przysyłać nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także uczniowie. Wśród tych, którzy będą nadsyłać nam informacje, co miesiąc rozlosujemy nagrodę w postaci naszego czasopisma.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200