Szkoła włamywaczy

Pojawiła się oferta szkoleń z łamania zabezpieczeń systemów IT.

Pojawiła się oferta szkoleń z łamania zabezpieczeń systemów IT.

Program warsztatów poświęconych tego typu technikom obejmuje: skanowanie (wykrywanie hostów, identyfikację systemu operacyjnego, skanowanie portów), wykorzystanie błędów systemowych do włamania (exploity, w tym stack overflow, heap overflow, format string), techniki aktywne (np. ataki na SSH/SSL, efektywne metody przeprowadzania tzw. brutalnych ataków na aplikacje), jak również maskowanie obecności włamywacza w systemie (w tym metody demaskowania, oszukiwanie narzędzi typu tripware, rozwiązania oparte na ładowalnych modułach).

Planowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i ćwiczenia indywidualne przy komputerze w grupach liczących nie więcej niż 16 osób. Uczestnicy nie tylko dowiedzą się, w jaki sposób można dostać się do cudzego systemu komputerowego, lecz również w praktyce nauczą się, jak skutecznie przeprowadzić takie włamanie. Kurs ma trwać 2 dni.

Z taką ofertą wystąpiła jedna z warszawskich firm szkoleniowych, znana z organizowania konferencji i seminariów informatycznych.


TOP 200