Szkoła dla inżynierów - menedżerów

W Poznaniu od nowego roku akademickiego rozpocznie naukę Polsko-Francuska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatyczno- Komunikacyjnych, której studenci będą zdobywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu telekomunikacji, informatyki, ekonomii, finansów i zarządzania.

W Poznaniu od nowego roku akademickiego rozpocznie naukę Polsko-Francuska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatyczno- Komunikacyjnych, której studenci będą zdobywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu telekomunikacji, informatyki, ekonomii, finansów i zarządzania.

Szkoła będzie też w znacznym stopniu ułatwiać absolwentom nawiązywanie, organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej. Powstała ona w wyniku porozumienia - ze strony Polski - ministrów: Edukacji Narodowej, ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej oraz miasta Poznania z Fundacją France- Pologne, France-Telecom, E.N.S.T Bretagne, Bull SA, Alcatel CIT, Miasta Rennes, Rady Generalnej Ille-et-Vilaine i Rady Regionalnej Bretanii, która od pewnego czasu współpracuje z Wielkopolską.

Szkoła oferuje dwa rodzaje studiów: dzienne - magistersko- inżynierskie i podyplomowe "Master". Obok Polaków mają w niej studiować również Francuzi. W czasie trzech pierwszych semestrów wykłady będą prowadzone w języku polskim, w czasie następnych trzech semestrów - w języku francuskim, niektóre wykłady - w języku angielskim. Studenci na początku mają przechodzić intensywny kurs językowy. Czeka ich też na ostatnim semestrze staż przemysłowy, który będą odbywać w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach Europy Zachodniej.

Trwają w tej chwili negocjacje z Komisją Tytułu Inżyniera we Francji aby absolwenci szkoły mogli uzyskiwać - obok polskiego tytułu magistra - inżyniera również francuski tytuł zawodowy inżyniera.

Program studiów jest podzielony na pięć działów: elektronikę i fizykę, informatykę i sieci, teorię sygnałów, telekomunikację i przetwarzanie obrazów, ekonomię i zarządzanie, języki obce.

Rekrutacja studentów odbędzie się na podstawie egzaminu z matematyki, fizyki i języka obcego (francuskiego lub angielskiego). Podania o przyjęcie na studia można składać do 29 maja, egzaminy pisemne z matematyki będą przeprowadzone w pięciu ośrodkach akademickich w kraju: w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Wyniki zostaną ogłoszone 20 lipca, a następnie, w Poznaniu 31 lipca dla osób, które zdadzą egzaminy pisemne, odbędą się egzaminy ustne z matematyki, fizyki, języka (francuskiego lub angielskiego). Kandydaci będą też zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Decyzja o przyjęciu na studia zostanie ogłoszona 17 sierpnia.

Formularze podania można uzyskać pod następującymi adresami:

Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatyczno- Komunikacyjnych, ul. Mansfelda 4, 60-854 Poznań, tel. (61) 48 34 06; dr inż. Witold Czarnecki, Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 16/19, 00-055 Warszawa; doc. dr inż. Henryk Lasota Instytut Telekomunikacji, Politechnika Gdańska, ul. Majakowskiego 11/12, 80-233 Gdańsk: dr inż. Maria Sapor, Instytut Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, ul. Czarnowiejska 78: dr inż. Jan Francyk, Instytut Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

Druga forma kształcenia - studia podyplomowe "Master" - przeznaczona jest dla inżynierów polskich i francuskich. Adresowana jest do przedsiębiorstw szukających dróg istotnego podniesienia kwalifikacji zatrudnionej tam kadry, w szczególności w zakresie zastosowania nowych technik informatyczno-komunikacyjnych w zarządzaniu. W przypadku zaś przedsiębiorstw francuskich studia podyplomowe mają im pomóc w wykształceniu kadry znającej lokalne uwarunkowania w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Studia te trwają rok i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Od kandydatów wymaga się znajomości języka francuskiego, studia są płatne. W ramach studiów podyplomowych są dwie specjalizacje: Zarządzanie Sieciami Telekomunikacyjnymi i Telekomunikacja a Transfer Technologii Wschód/Zachód. Podania o przyjęcia na studia należało złożyć do 10 maja. Zainteresowani mogą otrzymać bliższe informacje w sekretariacie Szkoły: Poznań, ul. Mansfelda 4, tel. 48 34 06.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200