Szklana pamięć 5D, która może przechowywać dane miliardy lat

Naukowcy z University of Southampton opracowali technologię pozwalającą zapisywać dane w pięciu wymiarach na szklanej nanostrukturze, gdzie mogą być przechowywane przez miliardy lat. Technologia – która powstała w laboratorium Optoelectronics Research Centre – nosi nazwę „femtosecond laser writing” i polega na wypalaniu na szklanej nanostrukturze silną wiązką światła kwantowych bitów (tzw. kubitów).

Laserowa wiązka światła jest odpowiednio spolaryzowana i operuje na poziomie pojedynczego fotonu. Zainspirowani kryształami pamięci znanymi z filmu Superman, naukowcy nadali szklanej nanostrukturze nazwę "Superman memory crystal".

To, czy kwantowy bit ma wartość „0” lub „1”, zależy od tego jaką orientację ma foton (poziomą lub pionową). Naukowcy są w ten sposób w stanie zapisać na szklanym dysku o średnicy 2,5 centymetrów do 360 TB danych. Ponieważ dysk wykonany jest ze szkła, może zachowywać zapisane na nim dane nawet wtedy, gdy temperatura otoczenia sięga przez pewien czas 1000 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura nie przekracza 190 stopni Celsjusza, trwałość dysku wynosi ok. 13,8 mld lat, a więc prawie tyle jak stary jest nasz wszechświat.

Zobacz również:

Szklana pamięć 5D, która może przechowywać dane miliardy lat

Szklany dysk zbudowany w laboratorium ORC

Szklane podłoże, na którym zapisywane są dane, na grubość 2 mm i składa się z trzech nanowarst oddzielonych od siebie o 5 mikronów (jeden mikron to jedna milionowa część metra). Laserowa wiązka światła wypala dane na głębokości 200 mikronów, licząc od górnej powierzchni szklanego podłoża.

Naukowcy zademonstrowali w grudniu zeszłego roku swój wynalazek w Meksyku na konferencji International Year of Light. Pokazali tam szklaną nanostrukturę, na której zapisali w trybie 5D opracowany prze UNESCO dokument UDHR (Universal Declaration of Human Rights; Powszechna deklaracja Praw Człowieka).


TOP 200