Szkice na ekranie

Network Charter, przeznaczony do rysowania schematów sieci, wyposażony jest w funkcję samodzielnego rozpoznawania urządzeń w niej pracujących.

Network Charter, przeznaczony do rysowania schematów sieci, wyposażony jest w funkcję samodzielnego rozpoznawania urządzeń w niej pracujących.

Stworzenie dokumentacji sieci komputerowej nie jest łatwe. Jeszcze trudniejsze jest śledzenie zmian w jej konfiguracji i modyfikowanie dokumentacji. Zadanie to ma ułatwiać Micrografx Network Charter Pro, od niedawna dostępny w Polsce. Oprócz możliwości szkicowania schematów sieci pozwala także sprawdzać, czy rysowane schematy są zgodne z rzeczywistością. Jest to możliwe dzięki wbudowanej funkcji automatycznego wykrywania urządzeń pracujących w sieci.

Opis sieci

Wykrywanie urządzeń sieciowych jest jedną z najprzydatniejszych funkcji pakietu. Może być wykonywane za pomocą protokołu IP, IPX lub SNMP w obrębie danej sieci lokalnej (do najbliższego routera). Jeśli oprogramowanie zainstalowane jest na komputerze przenośnym, to możliwe jest włącza-nie go do różnych sieci lokal- nych w celu wykonania szybkiej inwentaryzacji zasobów. Program "pyta" nie tylko o adres IP i MAC danej stacji, ale także o jej nazwę DNS, dodatkowy opis, zainstalowany system operacyjny itp.

Po stworzeniu listy urządzeń sieciowych można wzbogacić ich opis o dodatkowych 30-50 atrybutów, w tym cenę, numer inwentaryzacyjny, listę zainstalowanego oprogramowania, dane o użytkownikach, serwisującej firmie itp. Możliwe jest także tworzenie raportów, które mogą zawierać m.in. kosztorys wszystkich urządzeń stosowanych w ramach danego działu.

Trudne rysowanie

Najmniej dopracowaną funkcją jest rysowanie schematów sieciowych. Znacznie bardziej elastyczny pod tym względem jest konkurencyjny pakiet Visio Enterprise. Producent Network Chartera wprawdzie zapewnia, że z programem dostarczana jest biblioteka ze schematami ponad 10 tys. urządzeń, to w rzeczywistości wiele tych schematów jest identycznych, mimo że opisują urządzenia różnych producentów.

Pakiet Micrografxa może importować schematy sieci stworzone w aplikacji Visio. Niestety, aby wczytać schemat, niezbędne jest zainstalowaniego pakietu Visio Professional 5.0. Trudno zrozumieć zamysł autorów programu, wziąwszy pod uwagę, że posiadanie pakietu Visio eliminuje potrzebę importowania schematów do Network Chartera.

<hr size=1 noshade>Network Charter

Producent: Micrografx

tel./faks (+22) 644 26 35

http://www.micrografx.com/poland

Cena: pakiet w wersji Standard (biblioteka 6000 obiektów oraz ograniczenie do 350 węzłów w jednej sieci) - ok. 2100 zł; pakiet w wersji Professional (10 000 obiektów bez ograniczeń pod względem wielkości sieci) - ok. 6000 zł


TOP 200