Sześć miesięcy Prokomu

Integrator przedstawił skonsolidowany raport półroczny. W okresie styczeń-czerwiec 2003 r. grupa kapitałowa Prokom Software zwiększyła przychód do 693 mln zł (429 mln zł rok wcześniej), odnotowując jednocześnie spadek zysku netto do 29,3 mln zł, z 43,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ponad 60% przychodów grupy wypracował Prokom Software. W II kw. br. nastąpiły istotne zmiany w strukturze grupy kapitałowej. Prokom zwiększył udział w kapitale zakładowym spółek - Koma SA (do 75%), Softbank S.A. (23,22%), Spin (51,1%). Prokom objął także akcje w spółkach RUM IT S.A. (50%), C2 System Polska (50%) oraz Tetra IT Polska (30%), utworzonych na potrzeby realizacji projektów offsetowych. Zarząd firmy nie przedstawił prognoz finansowych na II połowę br.

Zobacz również:


×