Sześć godzin Hewlett - Pacarda

Hewlett-Packard wprowadził dwie nowe usługi serwisowe, zapewniające obsługę systemów o krytycznym znaczeniu oraz ciągłość działania.

Hewlett-Packard wprowadził dwie nowe usługi serwisowe, zapewniające obsługę systemów o krytycznym znaczeniu oraz ciągłość działania.

Nowe usługi można obecnie uzyskać tylko w przypadku systemów unixowych, ale w niedługim czasie ich zakres zostanie rozszerzony na systemy Windows NT.

Pierwsza z nich stanowi rozszerzenie dotychczasowego serwisu o doradztwo i gwarancję naprawy sprzętu w ciągu maksymalnie 6 godzin (w obrębie 80 km od najbliższego biura serwisowego). Do tej pory firma oferowała jedynie 4-godzinny czas reakcji. W przypadku drugiej HP oferuje ponowne uruchomienie systemu po awarii w ciągu 15-30 min. Najbardziej zainteresowane ofertą tego typu są - zdaniem przedstawicieli Hewlett-Packarda - przede wszystkim biura maklerskie, firmy telekomunikacyjne (zwłaszcza w przypadku billingu) i banki. Oferty te są dostępne zarówno przy kupnie nowej maszyny, jak też dotyczą zakupów wcześniejszych.

"Jeszcze kilka lat temu rzadko podpisywane były umowy serwisowe, klienci bowiem nie uważali tego za konieczne. Ograniczali się do oferowanego przez producentów okresu gwarancji. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że od tego czasu zdarzyło się kilka poważnych awarii, które spowodowały duże straty, firmy zainteresowały się zabezpieczeniem przed tego typu wypadkami - mówi Witold Cisłowski, dyrektor ds. serwisu w Hewlett-Packard Polska. - Poza tym twierdzę, że podpisanie umowy serwisowej ogranicza koszty działów informatycznych. Aby zapewnić funkcjonowanie systemu informatycznego 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, należałoby zatrudnić co najmniej 3 administratorów"

Cena serwisu zależy od typu sprzętu, jego konfiguracji oraz zakresu usług. Klient może dowolnie skomponować pakiet usług, rezygnując z niektorych. Dokładnych cen przedstawiciele HP nie byli w stanie podać.

Gwarantowany czas naprawy

Aby zapewnić sześciogodzinną naprawę, HP tworzy zespoły przypisane poszczególnym klientom. Kierowane są one przez tzw. koordynatora kontraktu. Do niego klienci wysyłają informacje o występujących problemach i on jest odpowiedzialny przed nimi za naprawę.

Przed podpisaniem umowy pracownicy HP przez 30 dni sprawdzają stan systemu, doradzają klientom np. w jakich warunkach powinna odbywać się eksploatacja sprzętu, oraz przygotowują dokumentację techniczną. Później, podczas comiesięcznych przeglądów, zapisywane są w niej informacje o dokonanych zmianach w systemie, np. instalacji nowego oprogramowania. Ponadto inżynierowie z HP umieszczają na serwerze oprogramowanie, które automatycznie powiadamia o bieżącej pracy systemu klienta oraz o ewentualnych awariach.

HP tworzy u klienta magazyn przeznaczonych dla niego części, które - według przewidywań - mogą być wykorzystane w najbliższym miesiącu. Bez magazynu klient musiałby czekać na ich dostawę około 2 dni.


TOP 200