Szerokopasmowe statystyki OECD

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju potwierdza to, co polscy internauci wiedzą od lat - Polska pozostaje daleko w tyle pod względem dostępności, szybkości i ceny szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju potwierdza to, co polscy internauci wiedzą od lat - Polska pozostaje daleko w tyle pod względem dostępności, szybkości i ceny szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Według danych OECD, obecnie w Polsce jest 3 mln szerokopasmowych łączy internetowych. Oznacza to, że penetracja rynku wynosi ok. 8%. Daje to Polsce 26. pozycję wśród 30 analizowanych państw. Na dalszych miejscach uplasowały się tylko Grecja, Słowacja, Turcja i Meksyk. Co może jednak bardziej niepokoić, w Polsce liczba użytkowników łączy szerokopasmowych zwiększa się wolniej niż w większości krajów należących do OECD.

Kiedy dogonimy Japonię?

93,7 Mb/s

to średnia przepustowość łącza w Japonii, w Polsce jest to zaledwie 4,2 Mb/s.

Za łącze szerokopasmowe OECD uznaje się takie, które umożliwia pobieranie danych z prędkością co najmniej 256 Kb/s. Średnia szybkość łączy szerokopasmowych w krajach OECD wyniosła 13,7 Mb/s, w Polsce zaledwie 4,2 Mb/s. Dla porównania, łącza w Japonii są średnio ponad 22 razy szybsze (93,7 Mb/s), a jednocześnie prawie dwukrotnie tańsze. Uśredniona wysokość miesięcznej opłaty za dostęp w krajach OECD to 49 USD, czyli ok. 18 USD w przeliczeniu na 1 Mb/s. Najwyższe koszty abonamentu dotyczą łączy światłowodowych. W pierwszej połowie br. łącza w technologii FTTx kosztowały średnio 51 USD miesięcznie. Najtańszy okazał się dostęp bezprzewodowy - 33 USD miesięcznie. Ale jednocześnie w przeliczeniu na 1 Mb/s sieci dostępowe FTTx są prawie pięciokrotnie tańsze aniżeli inne łącza szerokopasmowe.

Statystyki OECD pokazują również bardzo duże różnice w wysokości miesięcznych opłat za korzystanie z szybkich łączy internetowych, zarówno w zależności od kraju, jak i samego łącza. Najmniejsze wysokości opłat za dostęp do szybkiego łącza w przeliczeniu na 1 Mb/s są w Japonii (0,13 USD), Francji (0,33 USD), Szwecji (0,35 USD), Korei (0,38USD) oraz Finlandii (0,42 USD). W Polsce koszt ten wynosi od 6,47 do 33,69 USD. Najdrożej jest w Meksyku, gdzie opłaty abonamentowe, według tego samego przelicznika, wynoszą co najmniej 18,41 USD. Z kolei największa rozpiętość opłat abonamentowych jest w Australii - od 0,94 do nawet 198 USD. Koszty te zostały obliczone przez OECD według Parytetu Siły Nabywczej, który polega na przeliczeniu walut poszczególnych krajów według ich realnej siły nabywczej.

Światowy boom na dostęp szerokopasmowy

Według opublikowanych w październiku informacji liczba abonentów szerokopasmowych łączy w krajach OECD przekroczyła 221 mln osób (178 mln rok temu). Największym rynkiem szerokopasmowego dostępu do Internetu są Stany Zjednoczone (jedna trzecia wszystkich użytkowników), ale największą liczbę abonentów na 100 mieszkańców mają Dania, Holandia i Szwajcaria. W krajach tych penetracja szerokopasmowych łączy wynosi ponad 30%.

Średnio we wszystkich krajach należących do OECD jedno łącze szerokopasmowe przypada na 5 mieszkańców. Największy wzrost tego parametru - przekraczający 6% średnią OECD - zaobserwowano w Irlandii, Niemczech i Szwecji, w Polsce był on o 1% niższy od średniej. Potwierdza to wcześniejsze prognozy polskich firm telekomunikacyjnych, które przewidywały, że liczba osób korzystających z szybkiego Internetu będzie rosła o ok. 1 mln rocznie. Z pewnością jednak niemal trzykrotna różnica parametru, który bezpośrednio wyraża popularność szerokopasmowego Internetu w Polsce i wymienianej jako wzór do naśladowania Irlandii - nie świadczy o nas dobrze.

We wszystkich 30 krajach OECD najpopularniejszą technologią pozostają łącza DSL - korzysta z nich ponad 136 mln osób, co stanowi 62% wszystkich abonentów. Za pomocą modemów kablowych z siecią łączy się 62 mln osób, a ponad 16 mln łączy jest zbudowanych w oparciu o technologie światłowodowe: FTTH (Fiber-to-the-Home) lub FTTB (Fiber-to-the-Building). Prawie 3 mln abonentów korzysta z innych form dostępu szerokopasmowego, m.in. łączy satelitarnych i bezprzewodowych.

Sieci optyczne rosną szybciej

Analitycy podkreślają, że powoli, ale regularnie wzrasta wykorzystanie sieci światłowodowych jako bezpośrednich łączy dostępowych. Sieci FTTH i FTTB stanowią aktualnie ok. 8% wszystkich łączy szerokopasmowych w krajach OECD. W Polsce wskaźnik ten wynosi niewiele ponad 2%, ale również stopniowo wzrasta. Dla porównania, w Japonii i Korei Południowej co trzecie łącze internetowe jest oparte na technologii FTTx.

Raport OECD dobitnie pokazuje różnice pomiędzy lokalnymi rynkami szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na tle pozostałych krajów Polska wypada słabo. Obraz sytuacji dodatkowo pogarsza stosunkowo niski wzrost liczby abonentów korzystających ze stałego, szybkiego dostępu do Internetu i pogłębiająca się przepaść między Polską a resztą krajów Unii Europejskiej. Ale warto zauważyć, że podobne komentarze pojawiają się w opiniach ekspertów amerykańskich porównujących rozwój tego rynku do Japonii

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200