Szerokopasmowe przetargi

Małopolska, inwestując 50 mln euro w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury szerokopasmowej, chce pobudzić rynek do działania na terenie tego województwa.

Małopolska, inwestując 50 mln euro w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury szerokopasmowej, chce pobudzić rynek do działania na terenie tego województwa.

Inwestycje w wojewódzkie sieci teleinformatyczne

Inwestycje w wojewódzkie sieci teleinformatyczne

Małopolska Sieć Szerokopasmowa ma zapewnić do końca 2012 r. dostęp do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100% firm na terenie tego województwa. Klienci operatorów, którzy skorzystają z regionalnej sieci szkieletowej - własności samorządu wojewódzkiego, powstałej w wyniku tego projektu - dostaną możliwość ściągania danych z prędkością do 6 Mb/s i wysyłania ich z prędkością do 1 Mb/s.

"To nie jest projekt partnerstwa publiczno-prywatnego. Samorząd województwa małopolskiego zostanie właścicielem sieci szkieletowej po jej wybudowaniu przez co najmniej pięć lat. W kolejnych przetargach zlecimy: inwentaryzację stanu infrastruktury szerokopasmowej; studium wykonalności projektu; wybierzemy firmę, która będzie nim zarządzała; wyłonimy operatora infrastruktury szerokopasmowej, znajdziemy wykonawców na budowę/rozbudowę infrastruktury w małopolskich powiatach" - tłumaczy Sławomir Kopeć, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pomysłodawca projektu.

Aby sieć po uruchomieniu nie stała bezużyteczna, władze województwa chcą podpisywać porozumienia z operatorami. Pierwsze zawarto w połowie kwietnia 2007 r. z Telekomunikacją Polską. Gdy istniejąca infrastruktura zostanie uzupełniona nowymi traktami światłowodowymi lub połączeniami radiowymi, TP zobowiązało się do podłączenia użytkowników końcowych. Słowem, firma ta zainwestuje własne pieniądze w tzw. ostatnią milę. Szkoda, że inni operatorzy nie są skorzy do zawarcia podobnych porozumień z Małopolską. Czyżby liczyli, że TP wykona za nich "czarną robotę", oni natomiast wykorzystają prawo do świadczenia usług szerokopasmowych na bazie infrastruktury TP?

Małopolski projekt potrwa do 2012 r. Pod koniec czerwca br. zostanie ogłoszony pierwszy przetarg na inwentaryzację obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej. "W rezultacie powstanie mapa dostępnych zasobów i planowanych inwestycji podmiotów komercyjnych pod kątem zasięgu i dostępnych przepływności, co umożliwi wyznaczenie obszarów tzw. białych plam" - wyjaśnia Sławomir Kopeć. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wykonawca - wybrany latem - do końca listopada 2007 r. przedstawi swoje opracowanie. Równocześnie ruszy przetarg na studium wykonalności projektu. Do końca stycznia 2008 r. wykonawca ma przedstawić szczegółowy model i metodykę realizacji projektu. W oparciu o wyniki pierwszej części studium określi się zakres inwestycji w powiatach, umożliwiając tym samym wykonanie projektu technicznego. W konsekwencji druga część zamówienia, na wykonanie którego przewidziano kolejne sześć miesięcy, dotyczy szczegółowych studiów wykonalności dla każdego powiatu objętego projektem. Sławomir Kopeć wyraźnie podkreśla, że chodzi o jak najefektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Pod koniec września br. zostanie zaś ogłoszony przetarg na zarządzającego projektem. Wybrana firma będzie koordynowała m.in. pracę wykonawców sieci w poszczególnych powiatach. Jej zadanie kończy się w grudniu 2012 r.

Gdy już będą opracowywane studia wykonalności, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosi przetarg na operatora infrastruktury (koniec marca 2008 r.). W jego rękach znajdzie się sprzedaż dostępu do sieci szkieletowej po równej cenie dla wszystkich operatorów, bieżąca konserwacja i ewentualny dalszy jej rozwój. Sławomir Kopeć nie wyklucza, że po pięciu latach od zakończenia budowy władze województwa będą chciały sprzedać tę sieć.

Tymczasem Urząd Marszałkowski musi przekonać do współpracy operatorów i dostawców usług. W tym celu organizuje 12 czerwca 2007 r. w Krakowie debatę z zainteresowanymi firmami. Urząd chce też podpisywać porozumienia z władzami jednostek samorządu terytorialnego objętych projektem. Sławomir Kopeć uważa, że małopolski model budowy infrastruktury szerokopasmowej znajdzie zastosowanie również na tzw. ścianie wschodniej, gdzie na ten cel przeznaczono 300 mln euro. Ale o tym zadecyduje resort rozwoju regionalnego.


TOP 200