Szerokim pasmem w Europie

Według prognoz IDC, do 2006 roku rynek usług szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie wart 26 mld EUR.

Według prognoz IDC, do 2006 roku rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie wart 26 mld EUR. Wartość zachodnioeuropejskiego rynku tego typu usług w ub. r. analitycy ocenili na 2,2 mld EUR.

W 2001 roku 68% szerokopasmowych łączy było realizowanych w technologii DSL, 30% poprzez modemy kablowe, a 2% - inne technologie, jak łącze stałe, PLC, dostęp przez satelitę czy dostęp radiowy.

Zobacz również:

Według prognoz IDC, w najbliższej przyszłości DSL nadal będzie dominującą technologią w dostępie szerokopasmowym. Jedyny wyjątek stanowić mogą kraje Beneluksu, gdzie bardzo rozbudowana jest infrastruktura sieci telewizji kablowych. Alternatywne technologie mają utrzymać się w niszach rynkowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200