Szerokie wsparcie dla technologii GPRS

Palm Computing, Symbian, IBM, Lotus Development, Oracle i Ericsson będą współpracować nad rozwojem technologii GPRS (General Packet Radio Services).

Palm Computing, Symbian, IBM, Lotus Development, Oracle i Ericsson będą współpracować nad rozwojem technologii GPRS (General Packet Radio Services). W ramach porozumienia GPRS Applications Alliance firmy te będą promować nowej generacji aplikacje internetowe oparte na technologii GPRS, głównie poprzez rozwój otwartych standardów usług i aplikacji.

W ramach inicjatywy Ericsson utworzy dwa centra prowadzące testy aplikacji GPRS w Szwecji i USA.