Szerokie pasmo w USA

W 2005 roku większa liczba internautów w USA będzie korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu w domu niż w miejscu pracy.

W 2005 roku większa liczba internautów w USA będzie korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu w domu niż w miejscu pracy. Magazyn "The Industry Standard" na podstawie badań firmy Jupiter Research podaje, że w 2000 roku 24 mln pracowników amerykańskich firm (czyli ok. 57% wszystkich osób, które w pracy korzystały z sieci) łączyło się z Internetem za pośrednictwem szybkich łączy stałych. Z połączeń dial-up korzystało w pracy ok. 18,5 mln osób. W 2005 roku liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu do sieci w miejscu zatrudnienia osiągnie 55 mln, natomiast korzystających z modemów będzie wynosić jedynie 8,1 mln.

W 2000 roku szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu był w USA jeszcze dość rzadki. Mogło się nim pochwalić jedynie ok. 9% użytkowników (8,6 mln). Do roku 2005 odsetek ten ma wzrosnąć do 36% (59 mln). Tym samym więcej mieszkańców Stanów Zjednoczonych będzie korzystać z dostępu szerokopasmowego w domu niż w pracy.

Zobacz również:


TOP 200