Szerokie pasmo problemów

Brak wysokiej klasy specjalistów może doprowadzić do fiaska realizacji ambitnych postanowień zawartych w Agendzie Cyfrowej.

Szerokie pasmo problemów

Problemy z budową sieci mogą wynikać nie tylko z rozbudowanych formalności, braku środków finansowych i kompetencji po stronie samorządów czy nierozwiązanych kwestii ryzyka biznesowego podnoszonego przez operatorów. Ostatecznie plany nakreślone w Narodowym Planie Szerokopasmowym mogą rozbić się o brak dostatecznej liczby specjalistów potrafiących fizycznie realizować sieci światłowodowe wysokiej jakości.

Konieczne przyspieszenie

Szerokopasmowe łącza przekładają się na nowe miejsca pracy i wspierają wzrost gospodarczy. Według szacunków amerykańskiej firmy konsultingowej Arthur D. Little podwojenie obecnie dostępnej przepustowości łączy wygenerowałoby wzrost PKB o dodatkowe 0,3%. Każdy kolejny tysiąc nowych użytkowników sieci szerokopasmowych przekłada się na ok. 80 nowych miejsc pracy.

Wiedząc o tym, polskie miasta coraz intensywniej inwestują w rozbudowę sieci szkieletowych, zwykle przy finansowym wsparciu ze strony Regionalnych Programów Operacyjnych Unii Europejskiej. Zgodnie z Agendą Cyfrową, Narodowym Planem Szerokopasmowym oraz Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (PO PC), możliwość podłączenia do sieci szerokopasmowej z minimalną przepustowością 30 Mb/s mają uzyskać do 2020 r. wszystkie gospodarstwa domowe w kraju.

Rozbudowa sieci szerokopasmowych napotyka jednak po drodze bardzo wiele trudności, wśród nich tak kluczowe, jak ustalenie, kto i ile zapłaci za pokrycie szerokopasmowym dostępem do sieci miejscowości, gdzie nie opłaca się tego robić. Trudno pogodzić punkt widzenia administracji publicznej (rządowej i samorządowej), regulatora (UKE) i nastawionych na zyski operatorów telekomunikacyjnych. Interesariusze są świadomi problemu, co przekłada się na realne poszukiwania sposobów realizacji projektów sieci szerokopasmowych, które będą akceptowalne dla wszystkich. Niestety, to nie koniec trudności.

Problem mniej medialny

Przy dużej i wciąż wzrastającej liczbie projektów szerokopasmowych coraz bardziej odczuwalny staje się brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr, zarówno przy układaniu i montażu kabli światłowodowych, jak i późniejszych pracach instalacyjnych, np. pomiarach reflektometrycznych. Z racji na wspomnianą wcześniej Agendę Cyfrową i uruchomienie środków z budżetu UE na lata 2014–20, projektów budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych będzie przybywać.


TOP 200