Szeptel wdraża

Telekomunikacyjna spółka zawarła umowę z austriacką firmą Vascon Telekommunikationsdienstleistungs dotycząca integracji oraz wdrożenia pakietu usług dodanych dla abonentów austriackich operatorów.

Szeptel uczestniczy także w podobnych projektach realizowanych na na rynku czeskim i słowackim. W czerwcu Szeptel zawarł podobną umowę z Polską Telefonią Cyfrową. Integracja jest obecnie jednym z filarów strategii spółki. Budową systemów i

dostarczaniem zawartości serwisów multimedialnych zajmują się należące do grupy Szeptel spółki Media Net Interactive, Legion Polska, Telestar.

Zobacz również:

Ze względu na rosnącą ilość wdrożeń usług dodanych Szeptela spodziewa się zwiększyć w tym roku przychody do co najmniej 29 mln zł.


TOP 200