Szeptel: rezygnacja z członkowstwa w RN

Piotr Robełek, przewodniczący Rady Nadzorczej Szeptel SA, zrezygnował z pełnienia funkcji w spółce z przyczyn osobistych. Jednocześnie Szeptel poinformował, że BRE Bank, dokonał sprzedaży posiadanyc...

Piotr Robełek, przewodniczący Rady Nadzorczej Szeptel SA, zrezygnował z pełnienia funkcji w spółce z przyczyn osobistych.

Jednocześnie Szeptel poinformował, że BRE Bank, dokonał sprzedaży posiadanych akcji spółki na rzecz Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju BRE Sp. z o.o. Funduusz posida obecnie ponad 2.323. mln akcji Szeptela, co stanowi 17,59% kapitału akcyjnego firmy.

Zobacz również:


×