Szeptel będzie współpracować z PCSS

Spółka zajmie sie rozbudową zarządzanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ogólnopolskiej sieci optycznej POL-34. PCSS zakupi od operatora także odcinek światłowodu łączącego Warszawę z Białymstokiem. Współpraca ma umożliwić firmom świadczenie nowych usług m.in. wykorzystania sieci MAN jako sieci dostępowej.

Szeptel SA zawarł umowy o łącznej wartości ponad 9 mln zł z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Kontrakty zawarto w ramach zainicjowanego przez Komitet Badań Naukowych programu rozwoju infrastruktury informatycznej "Pionier".

Przedmiotem umowy między Szeptelem a PCSS jest rozbudowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej zarządzanej przez PCSS. Szeptel opracuje i przekaże dokumentację projektową, zrealizuje prace budowlane sieci oraz opracuje dokumentację podwykonawczą. Umowa o wartości 7,021 mln zł brutto ma zostać zrealizowana do końca 2002 r. Kontrakt przewiduje również możliwość wspólnego użytkowania infrastruktury sieciowej, bez ograniczania chęci współpracy z innymi operatorami.

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji

Druga umowa z PCSS dotyczy sprzedaży przez Szeptel odcinka kabla światłowodowego pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. Wartość kontraktu określono na 2,047 mln zł brutto. Obie strony zobowiązały się do wymiany informacji o przyszłych przedsięwzięciach inwestycyjnych i przewidywanych usługach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200