Szef Unisys Corp. w Polsce

'Celem naszej działalności jest rozwijanie rynku zarządzania informacją' - powiedział prezes i dyrektor generalny Unisys Corp. James A. Unruh podczas wizyty w Warszawie.

"Celem naszej działalności jest rozwijanie rynku zarządzania informacją" - powiedział prezes i dyrektor generalny Unisys Corp. James A. Unruh podczas wizyty w Warszawie.

Na konferencji prasowej James A. Unruh przyznał, że w trakcie jego prezesury (od 1990 r.) udało mu się wydźwignąć firmę z dołka finansowego i, mimo że obroty firmy w ostatnim roku nieco spadły (do 7,5 mld USD w porównaniu z 8,0 mld USD w 1993 r.), to jej pozycja na rynku jest stabilna, gdyż od 1990 r. nie zanotowała straty w żadnym roku finansowym. "Bezpośrednią przyczyną spadku obrotów w 1994 r. -powiedział J. Unruh - było drastyczne zmniejszenie zamówień rządowych dla wojska. Niezwykle dynamicznie rozwija się natomiast strategicznie najważniejszy cel naszej działalności - zarządzanie informacją. Poza tym koszty restrukturyzacji firmy pochłonęły 186 mln USD".

James A. Unruh pytany dlaczego Unisys nie posiada udziałów większościowych w Unilocie, powiedział, że jest to typowa dla Unisysu partnerska forma współpracy (w Japonii w tego samego typu układ Unisys zainwestował 300 mln USD) i że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłościo Unilot stał się filią Unisysu.

J. Unruh pracuje w Unisysie od 1982 r. Jej prezesem jest od 1990 r. Z powodzeniem zrealizował własny program głębokiej restrukturyzacji wewnętrznej i konsolidacji firmy. O skali podjętego wysiłku świadczy fakt, że w ciągu niespełna 3 lat zatrudnienie zostało zredukowane ze 100 tys. do 60 tys. osób. Zaowocowało to poprawą rentowności firmy i stabilizacją obrotów. Lepsze wyniki finansowe miały także wpływ na kilkudziesięcioprocentowy, w ciągu kilku miesięcy, wzrost notowań Unisysa na nowojorskiej Wall Street.


TOP 200