Szef NT Microsoftu mierzy wysoko

Z Mike'm Nashem, menedżerem z oddziału Business Systems Microsoftu, rozmawia Paul Krill.

Z Mike'm Nashem, menedżerem z oddziału Business Systems Microsoftu, rozmawia Paul Krill.

W ostatnim roku Microsoft konsekwentnie nabywał i tworzył elementy niezbędne do przekształcenia Windows NT w system operacyjny dla serwerów przystosowany do obsługi przedsiębiorstw. Zakupił niedawno NetWise, co pozwoli firmie dołączyć do Windows NT technologie zdalnych wywołań procedur oraz rozproszonego przetwarzania transakcji.

Koncern działa także w kierunku uzupełnienia Windows NT ooprogramowanie do zarządzania sieciami produkcji Network Managers Ltd. oraz podpisania międzykorporacyjnych umów o współpracy Software AG i Digital Equipment. W którym momencie Microsoft stwierdzi, że uzyskał już wszystkie części niezbędne do stworzenia Windows NT dla przedsiębiorstw?

Uważam, że celem naszej firmy jest dostarczanie rozwiązań dla klientów, tak by mogli oni wykorzystywać nasze produkty na wielu poziomach swej działalności gospodarczej. Według mnie oznacza to, iż praca którą wykonujemy nigdy tak naprawdę nie bedzie zakończona. Po prostu wciąż będziemy pracować dla osiągnięcia lepszych efektów. Na taką koncepcję rozwoju składa się poszerzanie oferty naszych produktów oraz usług. Ale oznacza to także, że wciąż będziemy współpracować z niezależnymi firmami przy tworzeniu coraz większej liczby produktów dla naszej platformy oraz będziemy poszerzać ofertę usług.

Windows NT jest wciąż krytykowane w przemyśle ponieważ wykorzystuje system katalogów domen powierniczych zamiast katalogów korporacyjnych, np. NetWare Directory Services Novella lub StreetTalk Banyana. Czy uważa Pan, że postrzeganie przez klientów systemu katalogów Windows NT za słabsze rozwiązanie daje szansę takim firmom jak Banyan Systems czy Novell wprowadzenia usług katalogowych dla Windows NT?

Moim zdaniem, kluczowym problemem jest w tym przypadku pogląd, że NT nie ma korporacyjnego systemu katalogów. Firmą, która mówi, iż NT nie ma korporacyjnego systemu katalogów jest Novell, nieprawdaż? Według mnie Windows NT Server ma korporacyjny system katalogów. Oznacza to, iż można używać centralnego stanowiska zarządzającego oraz centralnego systemu rejestrowania się w sieci, aby mieć dostęp do zasobów w całym przedsiębiorstwie.

Oferujemy także scentralizowane zarządzanie systemami działającymi w obrębie przedsiębiorstwa. Jeżeli chcemy znaleźć jakieś cechy odróżniające system katalogów serwera NT od innych systemów, kolejnym wyróżnikiem jest to, że nasz katalog jest heterogeniczny.

Obecnie dzięki Directory Service Manager dla NetWare można używać systemu katalogów Windows NT do zarządzania informacjami o użytkownikach Novell 2.x i 3.x. Teraz także inną zaletą NT serwera jest to, iż jest on wielozadaniowym systemem operacyjnym. Oznacza to, że można używać usług katalogowych do udostępniania pojedynczego rejestrowania się w sieci oraz scentralizowanego zarządzania nie tylko serwerem plików, lecz także pracującymi na serwerze aplikacjami. Można zatem zerejstować się raz w systemie i korzystać z poczty elektronicznej, komunikacji itp. Zatem odpowiadając na pytanie, to Banyan powinno zależeć na przeniesieniu StreetTalk na NT.

Dlaczego obsługa wieloplatformowego systemu katalogów jest tak ważna dla użytkowników?

Posiadanie przystosowanego do NT StreetTalka jest ważne dla tych użytkowników którzy już korzystają ze StreetTalk. Dzięki temu użytkownicy otrzymają proste rozwiązanie umożliwiające integrację NT Servera z istniejącymi u nich środowiskami. Według mnie, najważniejszą sprawą jest to, iż klienci tak naprawdę potrzebują pojedynczego API, które oferowałoby dostęp do wielu katalogów. Dzisiaj klienci mają wiele katalogów. Z tego też powodu tak ściśle współpracujemy z przemysłem nad rozwijaniem ODSI (Open Directory Service Interfaces - interfejsy otwartych usług katalogowych).

Ważne jest to, iż w przeciwieństwie do innych zaproponowanych API dla systemów katalogów, ODSI jest jedynym API, które jest otwarte na dwie strony: może obsługiwać wiele systemów klienckich oraz wiele systemów katalogowych.

Porozmawiajmy trochę o Cairo, które poza innymi cechami, wyposażone zostanie w nowy obiektowy system katalogów oraz plików i Network OLE. Jakiego typu migrację będą musieli przeprowadzić obecni użytkownicy Windows NT, a także dlaczego Cairo jest takie ważne?

Ważne jest, iż Microsoft ma duże doświadczenia w dostarczaniu dopracowanych metod migracji z naszych istniejących platform. Proszę zauważyć jak świetnie zrealizowaliśmy migrację z LAN Managera do Windows NT lub z NetWare do Windows NT. Bardzo ściśle współpracujemy z klientami, aby w pełni zrozumieć ich potrzeby w zakresie migracji. Uważam, że naprawdę wiemy jak realizować migrację.

Zatem warto wiedzieć, że Cairo to wersja Windows NT, która pojawi się po wprowadzeniu uaktualnienia powłoki. Jest to więc po prostu kolejna wersja Windows NT. Moim zdaniem Cairo ułatwi tworzenie i wykorzystywanie rozproszonych aplikacji, uprości także zarządzanie rozproszonymi środowiskami.


TOP 200